Monday, July 31, 2017

Ray Dalio

Ray Dalio

Meillä pitää olla toimivat periaatteet, jotta saamme elämältä mitä haluamme, ”Ray Dalio on Bridgewater Associatesin perustaja. Hänen hedgerahastonsa on yksi maailman suurimmista sijoitettavien varojen perusteella. Hän tekee sijoituspäätöksensä enimmäkseen makrotalouden muuttujien perusteella. Hänellä on kaksi suurta rahastoa Pure Alpha ja All Weather, jotka ovat perustettu 1989 ja 1996. Ensimmäinen rahastoista perustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja jälkimmäinen passiiviseen. Hän on luonut talouskone-mallin. Sitä voi käyttää hyväkseen ymmärtääkseen paremmin makrotalouden osien vuorovaikutusta. Bridgewaterilla on omalaatuinen, ehdottomaan rehellisyyteen pyrkivä yrityskulttuuri. Dalion rahastot ovat tuottaneet perustamisensa jälkeen keskimäärin vuoden 2016 loppuun mennessä seuraavasti:Pure Alpha 13% vs S&P500 11.6%
All Weather 7.7% vs S&P 10.0%Edellämainitut luvut eivät ole tarkkoja. Ne voivat heittää prosentin kymmenyksiä, mutta kertovat tarpeeksi miten ne pärjäävät indeksille. Ensimmäinen ja monimutkaisempi rahasto on pärjännyt paremmin kuin S&P ja jälkimmäinen, mutta yksinkertaisempi rahasto on hävinnyt. Jälkimmäinen rahasto on siitä merkittävä, että sen tuotot ovat heitelleet paljon vähemmän kuin indeksin. Tällä on merkitystä sijoittajille, jotka eivät voi hävitä merkittävää osaa sijoituksistaan kerralla, kuten eläkeläisille. Rahastoon ei tosin pysty sijoittamaan, mutta sen allokaatiosta voivat sijoittajat ottaa oppia. Pure Alpha on niin monimutkainen rahasto, että sen selvittämiseen eivät rahkeeni riitä.

Dalion talouskone-malli eroaa hieman taloustieteilijöiden näkemyksistä. Mallin pohjalta voi nähdä, että Yhdysvaltojen talous on ollut viime vuosina velanmaksuvaiheessa, josta ulospääsy vie aikansa. Mallista selviävät lyhyet ja pitkät velkasyklit, niiden vaikutus talouskasvuun ja kuinka tuottavuus ratkaisee pitkällä aikavälillä talouskasvun suuruuden. Dalio tarjoaa näkemyksen kuinka velka vaikuttaa keskipitkällä aikavälillä tuottavuuden kanssa. Kerron minkälaisia kasvulukuja Dalio on ennustanut vuosille 2015-2025. Kuvailen Bridgewaterin omalaatuista yrityskulttuuria hieman. Se perustuu täydelliseen rehellisyyteen ja avoimuuteen. Työntekijöiden keskustelut nauhoitetaan. Jokaisen keskustelun aikana osallistujien ajatuksia pisteytetään pyrkien kehittämään mahdollisimman hyviä ideoita asioiden hoitamiseksi välittämättä kenen luomia ne ovat.

No comments:

Post a Comment