Wednesday, July 12, 2017

Peter Lynchin tarkistuslistat tarinoiden tarkasteluun

Lynch seuraa tarinoita tehden salkkuunsa sekä kuuden kuukauden että kahden vuoden tarkistuksia. Et voi olettaa kehityksen jatkuvan samana pitkään. Yritykset ja niiden toimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti. Lynchista sinun pitää vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:
 1. Onko yritys houkuttelevasti hinnoiteltu suhteessa tuloksiin?
 2. Mitä yritys on tekemässä kasvattaakseen tulostaan?
 3. Miten yrityksen taloustilanne on kehittynyt?
Sijoittaja voi harkita lisäsijoituksia tarinan parantuessa. Hän voi vähentää sijoituksiaan tai myydä ne tarinan huonontuessa. Tarinan ollessa ennallaan rahojen siirtoa voi harkita houkuttelevampaan tarinaan. Lähteinä voi käyttää kvartaalituloksia, tilinpäätöstietoja, yritysten sijoittajasuhteista vastaavia osastoja tai lukea analyytikkojen raportteja. Jokaisen on luotava oma näkemyksensä. Muiden mielipiteisiin ei voi luottaa. Yritysten ymmärtäminen vähentää suurten häviöiden määrää.
Lynch on luonut tarkistuslistat tarinoiden selvittämiseen. Seuraavista luetteloista löytyy jokaiselle ryhmälle omansa:

Kaikki osakkeet
 • P/E-luku: onko se korkea vai matala historiallisesti tai verrattuna muihin toimialan yrityksiin.
 • Instituutiosijoittajien omistusosuus, mitä pienempi sen parempi.
 • Ostaako yritys tai sen sisäpiiriläiset yrityksen osakkeita, molemmat hyviä.
 • Historiallinen tuloksentekokyky ja sen suunta eli heittelevätkö tulokset.
 • Onko yrityksen taloudellinen tilanne hyvä ja paljon sillä on käteistä.

Hitaat kasvajat
 • Kuinka kauan yritys on maksanut osinkoa ja kasvatetaanko sitä vuosittain. Lynch varoittaa niistä hitaista kasvajista, jotka eivät maksa osinkoa.
 • Mikä on ollut tulosten historiallinen ulosmaksuprosentti. Matala prosentti tarjoaa turvaa vaikeina aikoina.

Vakaat kasvajat
 • Onko yritys luopunut liiketoiminnoistaan viime aikoina ja niiden vaikutus tuleviin tuloksiin.
 • Pitkäaikaisen kasvuvauhdin tarkastelu ja mihin suuntaan kehitys on viime vuosina mennyt.
 • Miten yritys on pärjännyt taantumissa.
 • Tarkastele vakaiden kasvajien P/E-lukua ja vertaa vuosittaiseen tuloskasvuun muutamalta edelliseltä vuodelta. Voi tarkoittaa huonoa sijoitusta P/E-luvun ollessa selkeästi suurempi kuin kasvuvauhti.

Nopeat kasvajat
 • Rikastuttaako omistajia tuote, jolla yrityksen on tarkoitus kasvattaa tulostaan eli kuinka paljon se kasvattaa tulevaisuudessa liikevaihtoa nykyiseen verrattuna.
 • Mitkä ovat olleet liikevaihdon ja tuloksen kasvuvauhdit viime vuosina. Lynch pitää 20-25%:ia parhaimpana.
 • Onko yrityksellä tilaa kasvaa ja nopeutuuko vai hidastuuko kasvu.
 • Onko yrityksen P/E-luku lähellä sen kasvuvauhtia.
 • Omistaako pieni määrä instituutioita sitä ja seuraako sitä pieni määrä analyytikkoja.

Sykliset yritykset
 • Varastotasojen tarkastelu ja kysynnän ja tarjonnan suhteet. Tarkkaile tuleeko markkinoille uusia pelureita. Se voi olla vaaran merkki. Tarkkaile kasvaako varaston arvo myyntiä nopeammin. Tämä on toinen signaali ongelmista ja se koskee kaikkia ryhmiä.
 • Pienenevän P/E-luvun syyt.
 • Etulyöntiasemasi pysyvyys syklisen yrityksen tarkastelussa.
 • Selvitä selviääkö syklinen yritys veloistaan mikäli se joutuu muutaman vuoden taantumaan. Pystyykö se hoitamaan lähivuosien velkansa joutuessaan vähäksi aikaa tappiolle.

Käänneyhtiöt
 • Selviääkö yritys velkojien rynnäköltä. Kuinka paljon sillä on velkaa ja käteistä. Jos se on konkurssissa niin paljon sillä on omistajille jaettavaa omaisuutta.
 • Mikä on velkojen rakenne. Tarviiko sen maksaa velkansa pois nopeasti vai hitaasti. Kuinka kauan se selviää tappiolla. Mikäli yrityksellä on tarpeeksi käteistä lyhytaikaisen velkansa poismaksamiseen keskittyy Lynch pitkäaikaisen velan maksukykyyn.
 • Kuinka se kääntää toimintansa hyvään suuntaan. Onko se luopunut tai luopumassa tappiollisista liiketoimistaan. Onko yritys vähentänyt kustannuksiaan ja miten se vaikuttaa taloustilanteeseen.

Varallisuuspelit
 • Mikä on varallisuuden arvo? Löytyykö yrityksestä piilovarallisuutta joka on arvostettu matalalle taseessa?
 • Ottaako yritys uutta velkaa pienentäen varallisuuden arvoa
 • Odottaako yritysvaltaaja tilaisuuttaan mikä muuttaisi myös omistajien hyötyä osakkeista

Tarinoita on monia ja niiden tutkimiseen menee aikaa. On turha kuvitella huipputulosten saavuttamiseen sormia napsauttamalla. Kyse ei ole niin mahdottomista työmääristä etteikö niitä amatöörikin pystyisi tekemään.

No comments:

Post a Comment