Friday, July 14, 2017

Peter Lynch ja osakkeiden myyminen

Myymisestä

Osakkeiden ostamisesta sen verran, että Lynchista paras hetki ostaa on aina, kun löytää hyvän sijoituskohteen hyvällä hinnalla. Hänestä pidemmät laskumarkkinat ja hetkelliset korjausliikkeet ovat hyviä ostopaikkoja. Lynch törmää myyntihetkiin seuraamalla tarinoita. Tärkeä osa tarinan seuraamista on hintavaihtelujen ja tuloksentekokyvyn yhteensovittaminen. Lynch myy osakkeitaan hinnan karatessa suhteettoman korkealle nykyiseen ja tulevaan tuloksentekokykyyn verrattuna. Lisäksi hän on kehittänyt yritysryhmille myyntisignaaleja, jotka löytyvät seuraamalla yritysten liiketoiminnan kehitystä. Lynch ei ole löytänyt järkeviä myyntisignaaleja makrotaloudesta tai poliitikkojen toimista vaan turvautuu yritysryhmäkohtaisiin merkkeihin. Yksittäiset signaalit eivät aina johda myymiseen.


Hitaat kasvajat
 • Lynch myy hitaat kasvajat, kun hinnat ovat nousseet 30-50%:ia tai niiden liiketoiminnan perusasiat muuttuvat huonoon suuntaan. Jälkimmäisessä hän myy tappiollakin.
 • Yritys on hävinnyt markkinaosuuksia viime vuodet
 • Yrityksen tuotekehityspanostukset ovat supistuneet eikä se ole kehittänyt uusia tuotteita.
 • Yritys on tehnyt pari yritysostoa ydinliiketoimintansa ulkopuolelta tai on maksanut yritysostoista niin paljon, että sen tase on rapistunut
 • Yrityksestä kiinnostuneet sijoittajat ovat vähissä, vaikka yrityksen osake on laskenut alas verrattuna osinkoon.
Vakaat kasvajat
 • Yrityksen P/E-luvun kasvaessa suuremmaksi kuin yrityksen tuloskasvuvauhti tai historiallinen P/E-luvun keskiarvo.
 • Yrityksen viimeisten kahden vuoden aikana markkinoille tuodut tuotteet eivät ole menestyneet eikä se ole saamassa uusia markkinoille ainakaan vuoteen.
 • Kun sen P/E-luku kasvaa suuremmaksi kuin samanlaatuisten verrokkiyritysten
 • Sisäpiiriläiset eivät ole ostaneet sen osakkeita viimeisen vuoden aikana
 • Suurimmat tuoteryhmät kärsivät päällä olevasta taantumasta
 • Yrityksen tuloskasvu on hidastunut, vaikka se on onnistunut pienentämään kustannuksiaan.

Nopeat kasvajat
 • Nopeat kasvajat pitäisi myydä ennen tulosten heikkenemistä. Niiden epäonnistuessa uusien kasvukohteiden löytämisessä voi olettaa nopean kasvun olevan hidastumassa mikä näkyy osakkeiden hinnan jyrkkänä laskuna.
 • Nopeat kasvajat ovat myyntihinnoissa, kun niitä seuraavia analyytikkoja löytyy paljon, heistä useimmat antavat ostosuosituksen ja toimitusjohtajaa pommitetaan median haastattelupyynnöillä.
 • P/E-luvun ollessa korkea kasvun hyytyessä yrityksen markkina-arvon ollessa merkittävä tai optimistisimpien tuloskasvuodotusten seuraaville vuosille ollessa paljon P/E-lukua pienemmät
 • Vähittäismyynnissä olevien tuotteiden kauppapaikkakohtaisen myynnin laskiessa 3%:ia tai uusien kauppapaikkojen pettäessä odotukset.

Sykliset yritykset
 • Parhaiten syklisten yritysten liiketoiminnan ymmärtävät sijoittajat myyvät niiden osakkeet vuoden ennemmin kuin syklin kääntymisestä löytyy merkkejä. Osakkeiden hinnat tippuvat ennen liiketoiminnassa tapahtuvia muutoksia.
 • Syklin muuttumisen lisäksi sijoittaja voi joutua myymään osakkeensa, kun jotain on pielessä. Yrityksen kulut ovat alkaneet kasvaa, koko kapasiteetti on käytössä ja sen lisäämiseen käytetään lainarahaa.
 • Varastojen kasvaessa, koska yritys ei pääse niistä eroon. Usein yritys joutuu varastoimaan myymättömät tuotteensa tehtaan ulkopuolelle kaikkien nähtäville.
 • Hyödykkeiden, kuten öljyn ja teräksen hintojen laskiessa tai niiden futuurihintojen laskiessa nykyhintojen alle.
 • Uusien kilpailijoiden tunkiessa markkinoille tai yrityksen hävitessä tilauksiaan heille, vaikka on yrittänyt pienentää kustannuksiaan.

Käänneyhtiöt
 • Yrityksen osakkeet kannattaa myydä, kun jokainen tietää kadunmiehiä myöten sen huolien olevan ohi. Yrityksen menestyessä sitä ei ehkä kannata myydä vaan voi tutkia sen tarinaa uudelleen ja siirtää sen toiseen ryhmään.
 • Yrityksen velkamäärä alkaa uudestaan kasvamaan monen kvartaalin vähenemisen jälkeen.
 • Varastotasot kasvavat tuplasti nopeammin kuin myynti.
 • P/E-luku on korkea verrattuna tuloskasvuodotuksiin
 • Sen vahvimmalla tuoteryhmällä on asiakas, jonka myynti on yli puolet koko ryhmän myynnistä ja sen vahvin asiakas kärsii myynnin hidastumisesta

Varallisuuspelit
 • Parhaat myyntihetket varallisuuspeleissä tulevat yritysvaltaajien taistellessa keskenään
 • Yrityksen lisätessä osakemääräänsä, kun sen hinta näyttää matalalta.
 • Yritys saa vähemmän rahaa omaisuutensa myynnistä kuin se odotti
 • Sen aikaisempien tappioiden veroedut vähenevät yritysverojen laskiessa
 • Insituutioiden omistamien osakkeiden määrien kasvaessa merkittävästi

Lynchin toimintaa ja strategiaa seuratessa on muistettava, että kyseessä on salkunhoitaja. Hänen näkemyksiään ja toimintaa pitää peilata yksityissijoittajan näkökulmasta. Kaikki samat lainalaisuudet eivät päde. Myymisessä Lynchin hallitsemat osakemäärät näkyvät hänen periaatteissaan. Ne toimivat paremmin kaupankäynnin kulujen ollessa pienemmät eikä veroistakaan tarvitse huolehtia yhtä paljon asiakkaiden maksaessa voitoista verot myydessään rahastot. Jälkimmäinen koskee Suomea. En tiedä miten Yhdysvalloissa rahastojen verot menevät. Esimerkkinä hitaat kasvajat, jotka Lynch myy niiden noustessa 30-50%:a. Suomessa yksityissijoittajan samoista tuotoista lähtee noin kymmenen prosenttiyksikköä verojen takia.

No comments:

Post a Comment