Friday, July 21, 2017

John Templeton, osakkeiden halpuudesta

John TempletonNousumarkkinat syntyvät pessimismin aikana, nousevat epäilyksien, kypsyvät optimismin ja kuolevat euforian.

Templetonin Templeton Growth Fundin ja Dow Jonesin tuotot vuosien 1962 ja 1981 välillä:

Templeton Growth Fund 15% vs Dow Jones 5.2%

Dow Jonesin tuotot eivät ehkä sisällä osinkoja, mutta ero Templetonin puolesta on merkittävä. Templeton oli sijoittajien Sulo Vilen, tarjoushaukka joka etsi halvinta mahdollista ostokohdetta. Todella halpoina sijoituskohteina hän piti osakkeita, joita myytiin maksimissaan noin 20%:lla todelliseen arvon verrattuna. Hän etsi parhaita sijoituskohteita suuren yleisön hylkimistä osakkeista. Hän oli yksi ensimmäisistä Yhdysvaltojen markkinoilla toimivista salkunhoitajista joka sijoitti rahastonsa varoja maan ulkopuolelle. Hän sijoitti ensimmäisten ulkomaalaisten joukossa mm. Japaniin ja etelä-Koreaan.

Hän uskoi ihmispsykologian ymmärtämisen auttavan sijoittajaa saamaan hyviä tuloksia. Hänestä oli tärkeää ymmärtää miksi sijoituskohteen hinta oli mikä oli. Sijoittajien motiivit ja heitä ohjaavat psykologiset tekijät auttoivat näkemään kannattiko halvalta näyttävää sijoituskohdetta ostaa vai johtuiko halpuus yrityksen liiketoiminnasta. Tämän selvittämisessä häntä auttoi historian tutkiminen.


Osakkeiden halpuudesta

Sijoittajan pitää yrittää ostaa osaketta matalimmalla hinnalla verrattuna sen arvoon. On yksi syy halpaan hintaan. Muut myyvät sitä. Markkinoiden keskimääräinen mielipide hinnasta näkyy pörssissä. Halvin mahdollinen hinta syntyy, kun markkinatoimijoiden mielipide osakkeesta on pelokkain. Sijoittaja tekee aina hyvän sijoituksen ostaessaan tulevaisuuden tuloksentekokykyä halvalla. Halpuuden havainnointi tuottaa tuplaedun eli suuremman turvamarginaalin ja pääoman kasvumahdollisuuden. Ostaminen ei ole helppoa muiden ollessa eri mieltä. Templeton sanoo: ”Sijoittaja tarvitsee luonteenlujuutta ostaakseen osakkeita, kun muut epätoivoisesti myyvät niitä ja myydäkseen, kun muut ostavat innokkaimmin saavuttaakseen suurimman mahdollisen palkinnon.” 

Erimielisyys ei ole hyvästä mikäli tosiasiat yrityksen tulevaisuuden tuloksentekokyvystä eivät puolla sitä. Sijoittajan pitää myös ymmärtää vastakkaisten mielipiteiden motiivit. Suurin osa ihmisistä kysyy mistä löytyy parhaimmat näkymät. Templeton kysyi mistä löytyvät huonoimmat näkymät etsiessään sijoituskohteita. Tämän jälkeen hän tutki tilannetta, jotta näki missä hänen odotuksensa tulevaisuuden tuloksentekokyvystä oli suhteessa positiivisin verrattuna muihin. 

Templeton uskoi, että pystyäkseen erottautumaan muiden mielipiteistä hänen täytyi erottaa itsensä fyysisestikin muista sijoittajista. Hän pärjäsi parhaiten sen jälkeen, kun muutti Bahamalle New Yorkista. Tämä pakotti hänet ajattelemaan eri tavoin kuin Wall Streetilla. Fyysinen etäisyys tarkoitti, että hän ei kuunnellut samoja esityksiä tai osallistunut muihin tapahtumiin kuin Wall Streetin analyytikot. Hänen oli pakko ajatella itse, koska siihen aikaan ei ollut samanlaisia viestintämahdollisuuksia kuin nykyään. 

Halpuus on suhteellinen käsite. Templetonista osake oli halpa, kun sen hinta oli alle puolet sen tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvosta. Templeton ei etsinyt sijoituskohteita vain edellämainitulla kriteerillä. Hän etsi halvinta mahdollisinta kohdetta eli suurinta mahdollista turvamarginaalia. Hän sijoitti rahansa aina siihen. Joskus kohteita oli useampia, joten hän hajautti silloin rahojaan. Halpuus on suhteellinen käsite, koska kukaan ei pysty määrittämään tarkkaa arvoa osakkeille. Templeton piti osaketta toista halvempana, kun osakkeen hinta oli toista puolet halvempi arvoon nähden. 

Suhteellisuus vaikuttaa eri liiketoimintojen vaatiessa erilaiset arvonmääritystavat. Suhteellisuus näkyy myös siinä, että sijoituskohteen pitäisi olla toimialansa kilpailijoita suhteessa halvempi.
Templetonista pelkkä halpuuden havaitseminen ei riitä ostopäätöksen tekemiseen. Sijoittajan pitää ymmärtää syyt siihen. Syitä voi olla monia ja niiden seuraus on muiden sijoittajien matalat odotukset tuloksentekokyvyn suhteen. Myymiseen voivat Templetonista olla syynä sodanpelko, tuloksentekokyvyn väliaikainen heikentyminen, markkinoiden tuottamat paniikit, epäseksikäs toimiala tai hetkellinen epäsuosio epämiellyttävien uutisten seurauksena. Sijoittajat kärsivät suurempina joukkoina negatiivisista harhoista estäen heitä näkemästä halpoja sijoituskohteita. Yhtenäisten harhojen huomaaminen voi tuottaa etulyöntiaseman ja saa ostettua halvalla. 

Templetonista suurin syy halpuudelle on lyhytnäköisyys. Ammattilaiset tarjoavat asiakkailleen näkemyksiään seuraavien kolmen kuukauden tai maksimissaan vuoden aikavälin kehitystä arvioiden. Seurauksena on lyhytnäköisyys mikä tuottaa pidemmälle katsoville sijoittajille halpoja kohteita. Tarinat kuulostavat älykkäiltä, mutta sotkevat sijoittajien ajatukset. Hintaheilahtelujen seuraaminen ja arvioiminen kasvattaa kaupankäyntimääriä ja epäsuosittujen kohteiden perustelematonta myyntiä. 

Arvonmääritys unohtuu hintaheilahtelujen hallitessa toimintaa. Syiden ymmärtäminen kasvattaa todennäköisyyksiä tehdä järkeviä sijoituspäätöksiä. Epäsuosion syyt ovat arvioitu usein oikein.
Kriisit tai niiden pelko tuovat sijoitusmahdollisuuksia. Välillä tulee hetkiä, kun sijoittajat liioittelevat mahdollisten kriisien vaikutuksia yritysten tuloksiin. Niiden mahdollisuuden tuoma epävarmuus pelottaa, vaikka se voi tarjota parhaat ostomahdollisuudet. Kriisit ovat usein vältettävissä. Vaikutukset ovat yleensä lyhytaikaiset ja odotettua pienemmät. Historian suurin päivittäinen kurssilaskukin Yhdysvalloissa saatiin äkkiä kuitattua vuonna 1987. Osakekurssit toipuivat pikavauhtia kriisiä edeltäville tasoille ja kurssinousu jatkui yli vuosikymmenen. Myyminen on tyypillinen reaktio ilman perusteitakin. Tilaisuudet pitäisi nähdä lahjoina. 

Ne tarjoavat pitkän aikavälin sijoittamiseen loistavat lähtökohdat. Toiminta laskumarkkinoiden ja paniikkien aikana kertoo Templetonista sijoittajasta eniten. Hänestä nousumarkkinoilla voi kuka tahansa tehdä rahaa. Ostaminen jyrkkien kurssilaskujen aikana vaatii enemmän kuin kykyä analysoida yritystä. Se vaatii rohkeutta ja luottamusta oikeassa olemiseen sekä etukäteen luotua suunnitelmaa. Templeton varautui tilanteisiin pitämällä toivomuslistaa liian korkealle hinnoitelluista laatuyritysten osakkeista. Hänellä oli laskumarkkinatilanteita varten alhaisin hinnoin luodut ostotoimeksiannot. Usein liian korkealle nousumarkkinoilla hinnoitellut yritykset vähentävät yliarvostustaan eikä ostopaikkoja synny aina edes laskumarkkinoilla.

No comments:

Post a Comment