Tuesday, July 11, 2017

Peter Lynch tunne ja ymmärrä yrityksen tarina osa 2

Lynch vertaa yksittäisen yrityksen liikevaihdon kasvuvauhtia koko kansakunnan talouskasvuun. Tämä koskee kasvun perusteella luokiteltuja yrityksiä eli kolmea ensimmäistä kategoriaa. Hitaasti kasvavat yritykset kasvavat hieman bruttokansantuottetta nopeammin. Suurin osa hitaasti kasvavista yrityksistä ovat toimialoilla, joiden nopein kasvu on ohi. Yritykset ovat voineet kasvaa nopeasti aiemmin, mutta toimialan kasvumahdollisuudet ovat vähentyneet. Nämä yritykset eivät myös kasvata orgaanisesti tulostaan kauan liikevaihtoaan nopeammin. Lisäksi hitaasti kasvavat yritykset maksavat säännöllistä osinkoa. Sitä maksetaan yleensä suurin osa tehdystä tuloksesta, koska niiden on vaikea löytää järkeviä kohteita rahoille toimialoiltaan. Tällaisten yritysten tarinan tärkeimmät osat ovat seuraavat: 

”Hitaasti kasvava yritys X on kasvattanut tulostaan joka vuosi pidemmän ajan. Se tarjoaa houkuttelevan osinkoprosentin eikä ole koskaan jättänyt osinkoa maksamatta tai pienentänyt sitä. Se on kasvattanut osinkoaan niin hyvinä kuin huonoina aikoina, mukaanlukien viimeiset taantumat. Sen toimiala on Y, sillä on hyvä taloudellinen tilanne ja mahdollisuudet kasvattaa tulostaan tulevaisuudessakin.”

Vakaat kasvajat ovat isompia yrityksiä, jotka kasvavat nopeammin kuin hitaat kasvajat. Hyvällä ajoituksella vakaat kasvajat voivat tehdä suuria tuottoja. Todennäköisesti niistä tulee keskinkertaista suurempia tuottoja ilman hyvää ostoaikaa, kun sijoittaja ei maksa niistä liikaa. Hän voi Lynchin mukaan odottaa vakaiden kasvajien nostavan vuosittain osakekohtaista tulostaan 10-12%:ia. Tätä lukemaa pidän optimistisena ja puhuisin mieluummin 6-10%:n vuosittaisesta tuloskasvusta mikäli puhutaan pidemmistä aikaväleistä, kuten vuosikymmenestä. 

Vakaiden kasvajien tarinoiden pääosissa ovat Lynchista P/E-luku, ovatko yrityksen osakkeet jo nousseet paljon viime aikoina ja mihin suuntaan yrityksen liikevaihdon ja tuloksen kasvuvauhdit menevät. Tarina voi näyttää seuraavalta: ”Yrityksen X P/E-luku on historiallisesti matala eikä osakekurssi ole liikkunut pariin vuoteen. Se on levittäytynyt uusille markkinoille ja sen tuotteet ovat siellä haluttuja. Liikevaihto on uusilla markkinoilla kasvanut reilusti kaksinumeroisilla prosenteilla viime aikoina.” 

Nopeat kasvajat ovat yksi Lynchin suosikkiryhmistä. Niitä ovat pienemmät uudet yritykset, jotka kasvattavat liikevaihtoaan 20-25%:a vuodessa. Nopeasti kasvava yritys ei aina ole nopeasti kasvavalla toimialalla vaan voi kasvattaa liikevaihtoaan muiden toimialan yritysten kustannuksella. Nopeasti kasvavat yritykset, jotka toimivat hitaalla toimialalla yleensä valtaavat jonkin ison toimialan erityisen osa-alueen. Toinen mahdollisuus on, että yritykset kehittävät ylivoimaisen tavan tietylle markkina-alueelle ja osaavat laajentaa saman tavan muillekin. Nopeasti kasvavat yritykset sisältävät suuria tappiomahdollisuuksia. Varsinkin liian nopeasti kasvavat ja liian huonolla taloudella varustetut yritykset. 

Pienillä ja nopeasti kasvavilla yrityksillä on mahdollisuus joutua konkurssiin kasvun hyytyessä. Suurempiin nopeasti kasvaviin yrityksiin sijoittavilla on suuri riski osakkeiden arvostuksen romahdukseen niiden kasvun pysähtyessä. Joskus kasvun rajat tulevat vastaan ja ne hyytyvät hitaasti kasvaviksi yrityksiksi. Lynch etsii nopeasti kasvavia yrityksiä, joiden taseet ovat kunnossa ja tuottavat merkittäviä voittoja. Hänestä tärkeimmät asiat, jotka sijoittajien täytyy nopeista kasvajista ymmärtää ovat milloin niiden kasvu loppuu ja kuinka paljon kasvusta kannattaa maksaa. Lynchilla on peukalosääntö tähän. Yrityksen on täytynyt kasvattaa voittojaan vuosittain suuremmalla prosentilla kuin sen P/E-luku on tällä hetkellä.

Nopeiden kasvajien tarina Lynchista näyttää suunnilleen seuraavalta: ”Yritys X aloitti paikasta Y. Siellä se kasvoi nopeasti ja teki voittoa hyvillä marginaaleilla. Yritys kopioi menestyksekkäästi liiketoimintansa paikkoihin Z ja W. Viime vuosina se kasvatti liikepaikkojaan kaksinumeroisella prosentilla. Voitot ovat kasvaneet koko ajan ja yritys suunnittelee kasvattavansa nopeasti liikepaikkojensa määrää jatkossakin. Yritys on löytänyt itselleen markkinaraon keskittyen toimialan A osaan B.”

Sykliset toimialat laajentuvat ja supistuvat jatkuvasti. Niillä toimivien yritysten myynti ja voitot tekevät edestakaista liikettä. Syklisten toimialojen yritykset ottavat todelliset kasvukiihdytyksensä taantumien mennessä ohi. Yleisen talouskasvun alkaessa hiipua syklisillä toimialoilla liiketoiminnan supistuminen näkyy hetkessä. Tulokset huononevat liikevaihtojen vähenemistä enemmän. Syklisyydestä kärsiviin yrityksiin sijoittamalla häviää hetkessä rahansa mikäli ei ymmärrä niitä. Lynchista syklisiin yrityksiin sijoittaminen on turhaa etulyöntiaseman puuttuessa.

Useimmiten pieniä P/E-lukuja voi pitää merkkinä siitä ettei maksa yrityksestä liikaa. Tämä ei koske syklisiä yrityksiä. Syklin huipun merkki on syklisten yritysten matalat P/E-luvut. Ymmärtämättömät sijoittajat roikkuvat niiden osakkeissa tulosten ollessa korkealla niiden liikevaihdon ollessa syklin huipulla. Viisaat sijoittajat myyvät osakkeet liian aikaisin. Hinnat laskevat nopeasti suurimman osan alkaessa myymään syklisten yritysten osakkeitaan. Syklisten yritysten osakkeiden ostaminen usean vuoden ennätystulosten jälkeen on tehokas menetelmä hävitä puolet rahoistaan nopeasti. Korkeat P/E:t voivat olla merkki siitä, että syklisten yritysten liiketoiminta on lähtemässä takaisin nousuun. Syklisiin osakkeisiin sijoittaminen on Lynchista pelaamista odotuksilla, joten niillä on hänestä vaikeampaa tehdä rahaa. 

Syklisten yritysten tarinoissa pääosissa ovat yleinen taloustilanne, varastot ja hinnat. Niiden tarina voi kuulostaa seuraavalta: ”Raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet viimeiset kolme vuotta. Ne ovat kääntymässä nousuun. Varastotasot ovat alkaneet pienenemään ja yrityksen X kassavirta on kääntynyt positiiviseksi, koska se on vähentänyt henkilöstöään ja leikannut tuotantokapasiteettiaan. Uskon kassavirran kehityksen kulkevan samaan suuntaan lähivuodet.”

Lynchin käänneyhtiöt ovat lähellä konkurssia. Niiden liiketoiminta kutistuu kovaa vauhtia. Käänteessään onnistuvilla ja vaikeuksissa olleilla yrityksillä on yleensä voittoa tuottavia liiketoimintoja. Käänneyhtiöt joutuvat usein myymään osan liiketoiminnastaan maksaakseen velkojaan. Kannattamattomista liiketoiminnoista eroon pääseminen voi ratkaista onnistumisen. Parhaat käänneyhtiöiden osat pärjäävät itsenäisinä toimijoina paremmin ja niiden pörssilistautuminen tapahtuu emoyhtiöiden rahapulasta johtuen halvalla. Näiden mahdollisuuksien huomaaminen on tuottoisaa sijoittajan kannalta. Suurin osa käänneyhtiöistä ei onnistu parantamaan tilannettaan ja ne menevät konkurssiin. 

Käänneyhtiöiden tarinat kertovat asioista, joita ne ovat tehneet parantaakseen tilannettaan. Lisäksi ne kertovat näiden toimien onnistumisesta. Tarina voi kuulostaa seuraavalta: ”Yritys X on myynyt tappiolliset liiketoimintansa saaden niistä käteistä summan Y velkojenmaksuun. Se on vähentänyt velkojansa ja saa lainattua rahaa halvemmalla. Sen tappiot ovat pienentyneet ja se pääsee plussalle lähivuosina. Sen taloudellinen tilanne ei ole enää kriittinen.” 

Viimeisenä ovat varallisuuspelit. Ne ovat yrityksiä, joilla on enemmän varallisuutta kuin sijoittajat tietävät. Joskus niillä on suuret määrät käteistä, joskus kyse on kiinteistöistä. Joskus kyse voi olla tuotemerkeistä tai yrityksen nimestä. Kaikkea varallisuutta ei voi kirjanpitosääntöjen mukaan arvostaa täyteen hintaan. Piilovarallisuutta löytyy kaikkialta. Sen löytäminen vaatii yritysten, niiden omaisuuden ja liiketoiminnan tuntemista. Alihinnoitellun varallisuuden löytyessä sijoittaja tarvitsee kärsivällisyyttä, koska piilovarallisuuden oikeiden arvostustasojen löytämiseen voi mennä pitkään. 

Piilovarallisuuden löytyessä tarinan pitää kertoa mistä varallisuudesta on kyse, mikä on varallisuuden todellinen arvo per osake ja yrityksen pörssikurssi hetkellä, jolloin sijoittaja löytää piilovarallisuuden. Tarina on näyttää seuraavalta: ”Yrityksen X osakekurssi on nyt 10€, mutta sen kiinteistöjen arvo arvioni mukaan on 14€:a per osake. Yrityksellä ei ole juuri velkaa, sillä on 4€:a käteistä per osake ja se tekee tasaisesti tulosta ja se on ollut plussalla viimeiset 3 vuotta.”

Mikään ei ole ikuista. Yritykset muuttuvat ja sopeutuvat markkinamuutoksiin. Nopeista kasvajista voi tulla hitaasti kasvavia. Mikään yritys ei kasva nopeasti pitkällä aikavälillä. Hitaasti kasvavat yritykset voivat muuttua vakaiksi kasvajiksi niiden luotua uutta liiketoimintaa. Talousvaikeuksista kärsivien syklisten yritysten liiketoiminta voi romahtaa. Ne voivat muuttua vaikeuksista selvitessään käänneyhtiöiksi. Käänteen jälkeen ne voivat taas muuttua joko hitaiksi tai vakaiksi kasvajiksi. Vain se on selvää, että yritysten tarinoita pitää tarkastella tasaisin väliajoin.

No comments:

Post a Comment