Sunday, July 9, 2017

Peter Lynch, Tunne ja ymmärrä yrityksen tarina osa 1

Tunne ja ymmärrä yrityksen tarina

Sijoitusideoista sinulla ei ole pulaa. Saat niitä keskustelupalstoilta, ystäviltä ja monilta muilta. Lynch sanoo, että sinun pitää ymmärtää yrityksen liiketoimintaa ja tehdä kotiläksysi sen suhteen. Lynch kuvaa tätä yrityksen tarinalla. Sen selvittämiseen ei mene ikuisuutta. Se ei ole hänestä vaikeaa, mutta se on välttämätöntä. Monet sijoittajat hukkaavat aikaansa säästääkseen kymmeniä senttejä lihan ostamisessa, mutta voivat ostaa tuhansilla euroilla osakkeita kuuman vihjeen perusteella. Ei ole vaikea laskea kumpi on kallimpaa. Sijoittajan pitää tutustua yritysten tarinoihin tasaisin väliajoin, koska ne muuttuvat. Sillä ei ole merkitystä omistaako yrityksen osakkeita vai onko ostamassa niitä. 

Tarinan pitää olla niin yksinkertainen, että sen voi selittää kahdessa minuutissa ja sen ymmärtää pieni lapsikin. Lynch aloittaa tarinan hahmottamisen yrityksen koosta. Koolla on se merkitys, että jättiläisten osakkeet harvoin aiheuttavat merkittäviä voittoja. Poikkeuksena on niiden nousu ahdingosta. Liiketoimintaan vaikuttavien tekijöiden ollessa samat, kannattaa sijoittaa pienempiin yrityksiin. Yrityksen kehittäessä uuden ja halutun tuotteen pitää sen mahdollisuuksia verrata kokoon. Uudet tuotteet voivat olla merkityksettömiä kokonaisuuden kannalta mikäli niiden tuoma uusi liikevaihto on murto-osa koko liikevaihdosta.

Lisäksi Lynch panostaa yritysten tulevaisuuden tuloksentekokyvyn ymmärtämiseen. Hänestä sijoittajan pitää ymmärtää kuinka markkinat ovat hinnoitelleet osakkeet tuloksentekokykyyn verrattuna. Et voi määritellä tarkasti tulevaisuuden tuloksia, mutta sinun pitää pystyä ymmärtämään miten yritys aikoo kasvattaa tulostaan. Yrityksillä on viisi perustapaa: kulujen vähentäminen, hintojen nostaminen, laajentuminen uusille markkinoille, myydä enemmän tuotteita vanhoilla markkinoilla tai vanhojen toimintojen uudistaminen tai niistä luopuminen. Mikäli sinulla on etulyöntiasema niin sinun on helpompi selvittää mitä yritys tekee tapojen suhteen.

Mahdollisuudet lajitella yritykset eri ryhmiin ovat rajattomat. Jokainen sijoittaja voi käyttää omiaan. Yritysten tilanteet muuttuvat, joten ei kannata olettaa yrityksen pysyvän samassa kategoriassa. Lisäksi yritykset voivat kuulua useampiin ryhmiin. Kehitystä pitää tarkastella pidemmällä aikavälillä, kun niiden ryhmää määritellään. Kun laitat jokaisen yrityksen tiettyyn ryhmään niin odotuksesi niiden tuotoista muuttuvat realistisemmiksi. Lynch on jakanut osakkeet seuraavasti:


  1. Hitaat kasvajat
  2. Vakaat kasvajat
  3. Nopeat kasvajat
  4. Sykliset yritykset
  5. Käänneyhtiöt
  6. Varallisuuspelit

No comments:

Post a Comment