Monday, July 17, 2017

Peter Lynch, salkunrakennuksesta ja hajautuksesta

Salkunrakennuksesta ja hajauttamisesta

Salkunrakennuksessa pitää ottaa huomioon odotettavissa olevat tuotot. Odotusten pitää olla realistisia. Sijoittaja voi odottaa osakkeisiin sijoittamisesta suurempia tuottoja kuin velkakirjoista pitkällä aikavälillä. Lynch tarjoaa tähän poikkeuksen eli hän kehoittaa sijoittamaan pitkäikäisiin valtionlainoihin niiden tarjoaman koron ylittäessä S&P500-indeksin osinkotuoton kuudella prosenttiyksiköllä. Näin käy poikkeustapauksissa. Lynchista suorat osakesijoitukset ovat käytetyn työajan arvoiset, kun niistä voi odottaa 12-15%:n vuosituottoja ennen inflaatiota ja kuluja. Kuluihin on laskettava kaikki osakesijoittamiseen liittyvät menot, kuten siihen liittyvät kirjat, kaupankäyntikulut, taloudesta kertovat lehdet, uutiskirjeet, jne.

Lynchilla ei ole nyrkkisääntöjä kuinka kattava hajautus on tarpeellinen. Hänellä oli parhaimmillaan hoitamassaan salkussa 1400 eri yrityksen osakkeita. Siitä huolimatta hän teki huipputulosta. Todellisuudessa puolet hänen salkustaan oli sadan yrityksen osakkeissa ja 2/3 kahdensadan yrityksen osakkeissa. Hänen mielestä sijoittajan pitää keskittyä enemmän tutkimaan yrityksiä yksi kerrallaan. Sijoittaja voi ostaa hajautuksesta riippumatta ostokriteerien täyttyessä. Hänestä kannattaa ostaa aina, kun on rahaa ja sijoittajalla on etulyöntiasema muihin sijoittajiin verrattuna yrityksen suhteen. Lisäksi hinnan on oltava houkutteleva ja ostokohteelle tehtyjen ehtojen on täytyttävä. 

Hajauttaminen vain hajauttamisen vuoksi ei ole järkevää. Hän suosittelee sijoittajalle yhtä useampaa osaketta. Lynchista pienessä osakesalkussa voi olla 3-10:n yrityksen osakkeita. Hänestä useamman osakeryhmän salkku mahdollistaa joustavamman varojensiirron. Tämä on osa hänen strategiaansa. Hän ei koskaan sijoita yli 30-40%:ia varoistaan nopeisiin kasvajiin. Loput varansa hän jakaa muiden ryhmien kesken. Hän etsii uusia sijoituskohteita eikä pidä kiveenhakattuja rajoja mikäli hintamuutoksia tapahtuu.

Hän hajauttaa salkun kokonaisriskiä sijoittamalla kaikkiin osakeryhmiin. Eri ryhmiltä löytyvät omat erityispiirteensä riskin suhteen. Ne Lynch jakaa riskiin/voitontekomahdollisuuksiin seuraavasti:

  • Hitaat kasvajat: pienet riskit ja pienet mahdollisuudet.
  • Vakaat kasvajat: pienet riskit ja kohtuulliset mahdollisuudet.
  • Nopeat kasvajat: suuret riskit ja suuret mahdollisuudet.
  • Sykliset yritykset: pienet riskit ja suuret mahdollisuudet tai suuret riskit ja pienet voittomahdollisuudet riippuen siitä kuinka hyvin ymmärtää syklejä.
  • Käänneyhtiöt: suuret riskit ja suuret mahdollisuudet
  • Varallisuuspelit: pienet riskit ja suuret voittomahdollisuudet, kun sijoittaja on tehnyt kotiläksynsä. Ilman niitä riskit ovat suuret

Salkun kokonaisriskiä on Lynchista mahdotonta arvioida tarkasti. Sijoittajan pitää hajauttaa sijoituksensa eri ryhmien kesken etulyöntiasemiensa ja tietojensa mukaan. Myös iällä on merkitystä, kun hajautus tapahtuu eri ryhmien kautta. Nuoremmat sijoittajat voivat tehdä enemmän virheitä ja ottaa enemmän riskiä. Lopulta suurimmat riskit toteutuvat, kun maksaa liikaa tuloksentekokykyyn nähden.

No comments:

Post a Comment