Thursday, June 29, 2017

Charlie Mungerin ajattelumallikehikko, Lollapalooza-vaikutus, tarkistuslista, muut käytetyt mallit

Lollapalooza-vaikutus

Psykologinen Lollapalooza-vaikutus syntyy useamman psykologisen taipumuksen ohjatessa käytöstä samaan suuntaan. Se tarkoittaa suurta käytösmuutosta, jota ei tapahtuisi ilman useaa samaan suuntaan vaikuttavaa taipumusta. Sen lopputuloksia ovat mm. kultit, talousromahdukset, - ja kuplat sekä haitalliset yhteiskuntajärjestelmät. Suurimmat vaikutukset tulevat itseään vahvistavista takaisinkytkennöistä. On sulaa hulluutta uskoa, että äärimmäisyyksiin mentäisiin yhden taipumuksen vuoksi. Silti monet akateemikot sortuvat tähän ajatukseen. Se on sama kuin uskoisi siihen, että hammasharjaa vaihtamalla voi kasvattaa sijoitustuloksiaan.

Esimerkkinä toimii Stanley Milgramin koe, jossa kokeenjohtaja käskee antamaan sähköshokkeja kolmannelle ihmiselle muiden seuratessa, lisäten jatkuvasti voimakkuutta. ”Uhrit” olivat näyttelijöitä eivätkä shokit olleet oikeita. Silti useat osallistuneista menivät tappavaan shokkiin saakka, koska johtaja ei pyytänyt häntä lopettamaan. Alunperin tätä pidettiin vain auktoriteettihahmojen vaikutuksena, mutta todellisuudessa valmius tappamiseen vaatii monia taipumuksia. Yksi muista on ryhmäpaine. Koehenkilöt pitivät koetta normaalina, koska kukaan ei puuttunut asiaan. Myös kontrastin puute kuuluu samaan kategoriaan. Taipumus johdonmukaisuuteen vaikutti myös eli koehenkilöt jatkoivat aiempaa toimintaansa. Koehenkilöihin vaikuttaneita taipumuksia on useampia. Mieti itse mitkä kirjassa mainituista taipumuksista vaikuttivat.Tarkistuslista

Yksikään lentäjä ei siirrä konettaan nousukiitoon ennen kuin hän on käynyt läpi tarvittavat toimenpiteet sisältävän tarkistuslistan jokaisen kohdan. Ajattelumallikehikko toimii parhaiten, kun laatii sen käyttämiseen tarkistuslistoja. Ne pitää aina käydä läpi kokonaisina. Valitettavasti yksittäisen listan käyttäminen kaikissa tilanteissa on mahdotonta. Eri tilanteet ja eri yritykset tai ihmiset vaativat oman tarkistuslistansa. Psykologiset taipumukset eivät esimerkiksi vaikuta jokaiseen tai yhtä voimakkaasti. Et voi myöskään käydä tarkistuslistaa läpi ajattelemalla yksittäisiä malleja vaan sinun pitää huomioida mitkä malleista vaikuttavat yhtä aikaa samaan suuntaan ja kumoavatko niiden yhteisvaikutukset toiseen suuntaan vaikuttavat mallit. Tarkistuslistojen läpikäynti vähentää merkittävästi virhearviointeja, joita tulee niiden käyttämisestä huolimatta.


Erikseen kirjassa selitetyt mallit

Tässä kirjassa on esitelty useita muitakin ajattelumalleja, joita ei ole luvussa selitetty niitä ovat mm. seuraavat: turvamarginaali, herra markkina, oman pääoman tuotto, pysyvä kilpailuetu, vallihauta, pääoman kohdentaminen, inflaatio, riski, osingot, yritysostot, omien osakkeiden ostaminen. Kaikki edellämainituista kuuluvat Mungerin kehikkoon.

No comments:

Post a Comment