Thursday, June 8, 2017

Charlie Mungerin ajattelumallikehikko, järjestelmä ja varajärjestelmä, palautesilmukka, päätöksentekojärjestelmä

Järjestelmä ja varajärjestelmä

Järjestelmä on yhtenäinen kokonaisuus, jonka osien väliset suhteet on määritelty. Sillä on selkeä rakenne ja se tuottaa toistuvia lopputuloksia. Sinä olet yksi monimutkaisimmista järjestelmistä. Yksinkertaisimmillaan järjestelmässä on kaksi toisiinsa vaikuttavaa osaa. Osat ovat yksinkertaisempia kuin luotu kokonaisuus. Hyvin toteutetut järjestelmä tuottavat parempaa jälkeä kuin yksittäisten osien summat. Sinun tehtäväsi on tuottaa tehokkaita järjestelmiä, jotka tuottavat suurempia hyötyjä kuin osiensa summat. Käytät järjestelmiä joka päivä, vaikka et sitä koskaan ajattele. Yritä parantaa niitä koko ajan. Sinulla pitää olla tärkeitä asioita varten aina varajärjestelmä. Varajärjestelmän tulisi olla mahdollisimman riippumaton ensisijaisen järjestelmän osista, koska ensisijainen järjestelmä voi muuttua hyödyttömäksi.

Sijoitusmenetelmäsi pitäisi olla järjestelmien tuotteita, jotta saat enemmän irti niistä. Järjestelmät vähentävät sijoittamiseen tarvitsemiasi työtunteja ja kehittävät toimintaasi. Voit luoda järjestelmän liiketoiminnan analysoimista varten. Ajattelumallikehikko voi toimia yhtenä järjestelmänä sijoittamisesi apuna. Voit lisäksi luoda järjestelmän sijoituskassasi kasvattamiseen automatisoimalla rahansiirrot arvo-osuustilille. Mikäli käytät lainavipua sijoittaessasi niin varajärjestelmänäsi voi toimia tili, jolle laitat ylimääräistä rahaa lainanantajan lisärahoituspyyntöjä varten.


Palautesilmukka

Palautesilmukka on järjestelmärakenne missä rakenteesta lähtevä signaali vaikuttaa samaan rakenteeseen vaikuttavaan syötteeseen. Osakemarkkinoiden tarjoamiin hintoihin vaikuttavat edellisten kauppojen hinnat. Kaupankäyntiaikoina palautesilmukat ovat toiminnassa. Sijoitusmenestyksesi on seurausta palautesilmukoiden toiminnasta. Markkinat antavat sinulle jatkuvaa palautetta siitä kuinka hyvin sijoitat ja sinä päätät miten siihen reagoit. Berkshire ei juuri reagoi markkinahintoihin paitsi osto- ja myyntihetkillä. Sen toimijat pitävät palautetta turhana kohinana. Markkinatalous toimii palautesilmukoiden kautta. Kuluttajat ja yritykset muodostavat toisilleen palautesilmukoita mm. palveluista ja tuotteista pyydettävien ja maksettujen hintojen kautta.

Palautesilmukat voi jakaa kahteen ryhmään: itseään vahvistaviin ja itseään tasapainottaviin silmukoihin. Silmukat muuttavat järjestelmiä ajan myötä. Itseään vahvistavat palautesilmukat tuhoavat lopulta järjestelmän signaalien muuttuessa liian voimakkaiksi järjestelmälle. Tasapainottavat silmukat korjaavat järjestelmää pitäen huolen siitä etteivät signaalit vahvistu liikaa. Edellinen Yhdysvaltojen kiinteistökupla syntyi itseään vahvistavien palautesilmukoiden seurauksena. Ne päästettiin liian suuriksi. Järjestelmässä oli valuvika, jota on yritetty korjata mm. sääntelyllä eli tasapainottavilla palautesilmukoilla. Tulevaisuus näyttää ovatko järjestelmän viat korjattu.


Päätöksentekojärjestelmä

Päätöksentekojärjestelmän voi jakaa karkeasti kahteen osaan. Vaistojen varassa toimivaan ja järjelliseen, laskelmoivaan osaan. Ne toimivat yhdessä. Vaistosi päättävät salamannopeasti. Järjellinen järjestelmäsi hitaammin. Vaistosi ovat aina käytössä. Ne toimivat pienellä vaivalla tai automaattisesti. Järjestelmällinen järjestelmä vaatii ponnisteluja toimiakseen ja suorittaakseen monimutkaisempia laskutoimituksia. Sekin on aina päällä, mutta vaistosi jyräävät sen lähes kaikissa päätöksissä. Vaistosi pyytävät järjellistä järjestelmääsi avuksi, kun niillä ei ole vastausta. 

Nobel-voittaja Daniel Kahnemanista vaistonvaraisten taitojen hyödyntäminen edellyttää olosuhteita, joissa ympäristö on tarpeeksi säännöllinen ollakseen ennustettava. Siinä pitää olla mahdollisuus oppia pidemmän aikaa kestävällä harjoittelemisella. Toisin sanoen, vaistot toimivat ennakoitavissa olevassa lineaarisessa järjestelmässä, mutta epälineaarisessa ympäristössä, kuten osakemarkkinoilla ne toimivat huonommin. Parannat vaistonvaraista ajatteluasi parhaiten lisäämällä muistiisi tallennettuja tietoja. Järjestelmällisen järjestelmän kyvyttömyys kumota vaistojen johtopäätökset johtuvat resurssipulasta. Ajattelumallit ja niiden ymmärtäminen vähentävät tarvittavan tiedon määrää mikä parantaa kykyjä tehdä päätöksiä.

Suurin osa ajatteluvirheistä ei johdu älykkyyden vaan järkevyyden puutteesta. Järjettömyydellä on kaksi pääseurausta: käsittely- ja sisältöongelmat. Ensimmäisessä ongelmassa valitsemme vähemmän aivokapasiteettia vaativan päätöksentekotavan. Toisessä kärsimme liian vähäisistä tietomääristä, päätöksentekosäännöistä- ja menetelmistä sekä huonoista strategioista. Jälkimmäisen ongelman perimmäinen syy on liian vähäinen ymmärrys siitä miten eri tieteenalojen tosiasiat liittyvät toisiinsa. Siksi emme ymmärrä ympäröivää maailmaa kunnolla. Sinä tarvitset laaja-alaisen ymmärryksen kaikkien tärkeimpien tieteenalojen tärkeimmistä ajattelumalleista mikäli haluat hyödyntää järjestelmällistä järjestelmääsi täydellä teholla.

No comments:

Post a Comment