Saturday, June 3, 2017

Charlie Mungerin ajattelumallikehikko, Liikkeen jatkuvuuden ja voiman ja vastavoiman lait, kriittinen massa, vähimmän vastuksen polku, vipuvoima

Liikkeen jatkuvuuden laki

Laki sanoo, että kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä vakionopeudella tai levossa, jos siihen ei vaikuta ulkoisia voimia tai siihen vaikuttavien voimien summa on nolla. Toisin sanoen, ihmiset, yritykset ja muut organisaatiot jatkavat toimintaansa samoin kuin aiemmin mikäli niihin ei mikään vaikuta niin paljoa, että suunta muuttuisi. Todellisuudessa ihmiset eroavat ainakin sen verran teoreettisen fysiikan kappaleista, että samalla tavalla jatkaessaan he vahvistavat jo valittuun suuntaan ohjaavia aivokytkentöjään muodostamiensa tapojen vahvistamiseksi. 

Buffett korostaa nuorille luennoidessaan, että heidän pitää muodostaa hyvät tavat, kuten säästäväisyys ja työmoraali mahdollisimman aikaisin, koska myöhemmin niitä on vaikeampi muuttaa. Berkshiren toimintatavoissa laki näkyy mm. siinä, että mahdollisten yritysostojen yksi kriteereistä on ettei yritys saa olla käänneyhtiö. Todennäköisyydet toimivat vahvasti käänneyhtiöitä vastaan, vaikka osa niistä saakin liiketoimintansa takaisin raiteilleen ja tekee omistajilleen suuret voitot. Buffettia lainatakseni ”Kun johto, jolla on loistokas maine kohtaa liiketoiminnan, jolla on huonot taloudelliset lähtökohdat jää liiketoiminnan maine ennalleen.”Voiman ja vastavoiman laki

Laki sanoo, että jos kappaleeseen vaikuttaa jokin toinen kappale jollain voimalla, niin samanaikaisesti kappaleen täytyy vaikuttaa toiseen kappaleeseen yhtä suurella, mutta vastakkaisella voimalla. Markkinatalous on liikkuvassa tasapainotilassa eli kysyntä ja tarjonta vaihtelevat. Niiden kohdatessa syntyy väliaikainen tasapainotila. Sijoittamisessa on aina myyjä sekä ostaja eli kauppa syntyy, kun he toimivat vastakkaisiin suuntiin. Markkinataloudessa miljoonat tuotetut tuotteet ja palvelut yhdistyvät. Tuotteita ja palveluita kuluttavat henkilöt ja yritykset ovat vuorovaikutuksessa ja päättävät hinnoista. Yritykset pyrkivät kasvattamaan voittojaan muuttamalla asiakkailtaan jatkuvasti tulevaa tietoa myynniksi. 

Tehokkaiden markkinoiden teorian mukaan markkinahinnat ja sijoituskohteiden arvot ovat aina tasapainotilassa. Markkinat muuttuvat sopeutuen niille toimitettuun tietoon pyrkien pitämään kysyntä- ja tarjontahinnat yhtä suurina. Markkinat ovat harvoin täydellisessä tasapainotilassa, vaikka pyrkivätkin siihen. Suurimman osan ajasta markkinat ovat suunnilleen oikeassa ja tasapainotila ei heilu suuria määriä kerrallaan. Välillä tulee tilanteita, jolloin tasapainotila on pahasti väärässä ja silloin sijoittajalla on parhaat mahdollisuudet tehdä huippusijoituksia. Yleensä tämä tapahtuu hetkillä, jolloin tasapainotila on liikkunut pitkän aikaa yhteen suuntaan.


Kriittinen massa

Ydinfysiikassa kriittinen massa tarkoittaa pienintä määrää materiaalia joka tuottaa itseään ylläpitävän ketjureaktion. Uudet keksinnöt tarvitsevat kriittisen massan käyttäjiä, jotta ne pääsevät suuren yleisön tietoisuuteen. Tästä syntyy kiihtyvä ketjureaktio lisäten nopeasti käyttäjämääriä ilman suuria ponnisteluja. Kriittisen pisteen jälkeen yrityksen voittomarginaalit alkavat kasvamaan, koska uuden käyttäjän hankkimisen kulut pienenevät. Kriittistä massaa voi pitää myös hetkenä, jolloin yritys ei tuota voittoa tai tappiota. 

Sijoittaja tarvitsee toistoja ja tietoa kriittisen massan verran, jotta hän pystyy tekemään järkeviä päätöksiä. Ilman kokemusta sijoittaja voi menestyä onnella. Myös vähillä tiedoilla voi onnistua yksittäisissä sijoituksissa, mutta pitkässä juoksussa tietämättömyys näkyy epäonnistumisina. Tämä koskee erityisesti yksittäisiä sijoituksia tekeviä sijoittajia. Pienikuluisiin indeksirahastoihin ajallisesti hajauttaessa riittää tarpeeksi suuri jatkuva sijoitusmäärä.


Vähimmän vastuksen polku

Vähimmän vastuksen polku on polku joka tarjoaa useammasta vaihtoehdosta vähiten vastusta kappaleen tai olion liikkeelle eteenpäin. Vesi valitsee pienimmän mahdollisen vastuksen tarjoavan polun. Aivosi ja ruumiisi pyrkivät toimimaan samoin.Energian säästäminen on järkevintä. Sinun pitää tehdä itsellesi hyödyllisimmät ja halutuimmat asiat mahdollisimman helpoiksi ja ei-halutut asiat mahdollisimman vaikeiksi. Tämä ei ole aina järkevin valinta, mutta voit pitää sitä keskimääräisenä ohjenuorana tekemisessäsi. Joskus sinun pitää ylittää vastuksen kriittinen massa eli tehdä jotain uutta tarpeeksi usein, jotta saat aikaan haluttuja muutoksia.

Malli yhdistyy jatkuvuuden lain kanssa, koska muodostamasi tavat ovat aivoillesi vähimmän vastuksen polku. Sijoittaessasi väärät tapasi, kuten huolimattomat analyysit ja ajatuksesi, kuten tarpeesi seurata muita voivat saada sinut tekemään jatkuvia virheitä. Berkshirellä tämä ajattelumalli näkyy mm. sijoituskohteiden valinnassa. Kohteet pyritään valitsemaan liiketoiminnoista, joita Berkshiren toimijat helposti ymmärtävät ja pystyvät ennustamaan. Liian vaikeat sijoituskohteet jätetään muiden arvioitaviksi.

Vipu

Voit tuottaa vipuvarrella pienellä voimalla ja suurella liikkeellä suuren voiman ja pienen liikkeen. Voit käyttää vipuna työkalua, toista ihmistä, lainaa, jne. Liian suurta vipua käyttämällä voit räjäyttää itsesi pienenkin virheen seurauksena. Älä koskaan käytä vipua mikäli et ole varma siitä mitä olet tekemässä. Käyttämällä lainavipua sijoituksiisi voit tehdä niin suuret tappiot ettet pysty selviämään niistä luopumatta suuresta osasta sijoituskassaasi. Voit käyttää vipuna myös toisten tekemiä analyyseja tai keräämiä tietoja yrityksestä, mutta sinun pitää olla varma niiden hyödyistä ja todenmukaisuudesta. Vipuvoiman yhtenä haittapuolena on riippuvaisuus sen tuottajasta. Liian suurta vipua käyttämällä sen tuottaja voi pakottaa sinut luopumaan siitä, kun se ei sovi sinulle.

Berkshire on käyttänyt vipua säästeliäästi. Mungerin mukaan se olisi voinut saada kasvatettua itsestään suuremman ja paremmin menestyneen yrityksen niiden avulla, mutta riskit olisivat hänen mielestään kasvaneet niin suuriksi ettei sitä olisi voinut pitää järkevänä. Berkshire käyttää vipunaan mm. vakuutusmaksutuloa, jota se kerää omistamiensa vakuutusyhtiöiden avulla. Ne saavat asiakkailtaan maksut ennen korvausten maksamista minkä ne voivat sijoittaa rahaa tekeviin kohteisiin. Suurin osa menee lyhyisiin korkopapereihin, jotka tuottavat korkotuloja. Korkojen noustessa myös vipuvoiman hyödyt kasvavat. Laskiessa käy päinvastoin.

No comments:

Post a Comment