Wednesday, June 7, 2017

Charlie Mungerin ajattelumallikehikko, Reaktiot ja Autokatalyysi

Reaktiot

Kemiallisessa reaktiossa kahden eri aineen atomit saavat aikaan erilaisen lopputuleman kuin mitä ne saisivat erikseen aikaan. Monimutkaisessa maailmassa tapahtuu monimutkaisia reaktioketjuja, jotka tuottavat erilaisia lopputulemia. Laittamalla kaksi ainetta yhteen seuraa sekä toivottuja että ei-toivottuja lopputulemia. Markkinataloudessa yritykset reagoivat asiakkailta tai kilpailijoilta saamiinsa palautteisiin ja reagoivat eri tavoin. Harvat todellisuudessa ajattelevat ensireaktioita pidemmälle mikä johtaa sijoittajienkin virhearviointeihin. Sijoittajan pitää osata katsoa reaktioketjuja kauas ja toimia niiden mukaan.

Monet sijoittajat alkavat myymään huonosti menestyvien toimialojen parhaimpienkin yritysten osakkeita niiden tuotteiden ja palveluiden kysynnän laskiessa. Tämä reaktio katsoo lyhytnäköisesti eteenpäin eikä ota huomioon pidempää seurausketjua, missä toimialan vaikeuksista kärsivät huonommat yritykset joutuvat luopumaan liiketoiminnoistaan parhaiden poimiessa niitä halvalla vahvistaen menestysmahdollisuuksiaan tulevaisuudessa. Harvan toimialan kehitys pysähtyy pitkällä aikavälillä ensireaktion seurauksena. Valistunut sijoittaja saa todennäköisemmin ostettua osan hyvästä liiketoiminnasta kohtuuhintaan taantuman aikaan kuin markkinoiden hinnoitellessa toimialan kehityksen korkealle. Monet sijoittajat näkevät myös yrityksen julkaisevan kustannustehokkaamman tuotteen tai menetelmän kysymättä siirtyykö hyöty yritykselle vai sen asiakkaille.Autokatalyysi

Autokatalyysi on itseään vahvistava reaktio missä ainakin yksi reaktiotuote edistää reaktiota. Reaktiossa ei ole tarvetta ulkopuoliselle katalyytille. Monet skaalautuvat liiketoiminnat tekevät enemmän rahaa omistajilleen autokatalyysin avulla kuin skaalautumattomat. Disney on esimerkki autokatalyysista. Monia vuosikymmeniä aiemmin tehdyt filminpätkät ovat olleet myynnissä videoina, DVD:llä, jne. Niiden kehittämiseen ja tuottamiseen tarvitaan mitättömiä pieniä rahasummia verrattuna tuottoihin. Autokatalyysin kasvattama tuloksentekokyky näkyy harvoin taseessa ja sen reaktiotuotteet voivat jauhaa tulosta pidempään kuin harva sijoittaja arvioi.

No comments:

Post a Comment