Friday, June 9, 2017

Charlie Mungerin ajattelumallikehikko, viestintäjärjestelmä ja monimutkainen sopeutuva järjestelmä

Viestintäjärjestelmä

Viestintäjärjestelmän toimiminen on sekä tekninen että psykologinen ongelma. Siinä on viisi osaa:

    1. Tietolähde joka tuottaa viestin tai viestiketjun
    2. Lähetin joka tuottaa viestistä signaalin, jonka voi lähettää kommunikaatiokanavaan
    3. Kommunikaatiokanava jota pitkin signaali siirtyy lähettimestä vastaanottimeen
    4. Vastaanotin joka uudelleenkokoaa signaalina lähetetyn viestin
    5. Kohde joka vastaanottaa viestin

Kirja on osa viestintäjärjestelmää. Tietolähteitä ovat huippusijoittajien ja heistä kirjoittavien kirjailijoiden käyttämät tietolähteet. Lähettiminä toimivat huippusijoittajat ja heistä kirjoittaneet. Kommunikaatiokanavina toimivat nettisivut ja kirjat. Vastaanottimena ovat toimineet minun aivoni, jotka ovat uudelleenkoonneet saamani signaalit viesteiksi. Sinä olet kohde. Todennäköisimmin suurimmat sudenkuopat viestin perillemenossa löytyvät kolmesta keskimmäisestä osasta. Viestintäjärjestelmä tarvitsee suodattimet pitääkseen signaalinvääristymät poissa.

Kirjan tapauksessa todennäköisin virhelähde ovat aivoni. Saat parhaimman lopputuloksen mikäli käytät suoraan kommunikaatiokanavia, jotka ovat suoraan yhteydessä huippusijoittajiin eli niihin youtube-videoihin ja nettisivuihin, joille huippusijoittajien viestit on suoraan jaettu muuttamattomina. Voit tarkistaa niistä osan nähdäksesi ovatko tulkintani heidän puheistaan todennäköisesti oikeat. Aivosi tarvitsevat suodattimia välttääksesi virhearvioita. Parhaat suodattimet löytyvät päätöksentekojärjestelmäsi järjestelmällisestä osasta. Vaistosi tekevät järjestelmälllisiä virheitä ilman sitä. Voit kehittää itsellesi suodattimen käyttämällä psykologisten taipumusten tarkistuslistaa ennen päätöksentekoa.


Monimutkainen sopeutuva järjestelmä

Yksinkertainen järjestelmä sisältää muutamia keskenään toimivia osia. Monimutkaisessa järjestelmässä, kuten markkinataloudessa on suuri määrä keskenään toimivia osia. Ne sopeuttavat toimintansa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Yksinkertaiset ja muutamat lait riittävät harvoin selittämään monimutkaisissa järjestelmissä tapahtuvat muutokset. Markkinataloudessa toimintaympäristö pysyy harvoin kauan samana. Yritykset joutuvat sopeutumaan. Parhaiten sopeutuvat valtaavat markkinoita kilpailijoiltaan ja kasvattavat voittomarginaalejaan.
Muutaman ajattelumallin käyttäminen riittää harvoin selittämään järjestelmien muutoksia. Markkinatalous on todella monimutkainen järjestelmä ja sen ymmärtämiseen tarvitaan riittävä määrä ajattelumalleja. Kaikkiin yrityksiin ei voi soveltaa samoja malleja, joten sijoittajan pitää sopeuttaa ajattelunsa kunkin yrityksen vaatimuksiin. Lisäksi sijoittajan pitää hyödyntää omaa monimutkaista ja sopeutuvaa järjestelmäänsä eli aivojaan edellytystensä mukaan. Berkshire sijoittaa vain liiketoimintaan, jonka sen sijoittajat ymmärtävät. Ei ole häpeä myöntää ettei tiedä kaikkea.

No comments:

Post a Comment