Tuesday, June 27, 2017

Charlie Mungerin ajattelumallikehikko, Niukkuus/yltäkylläisyys, saatavuuden ylikorostuminen, auktoriteetit

Niukkuus/yltäkylläisyys

Asioiden arvo kasvaa, kun niiden saatavuus on rajallinen. Asioiden arvo vähenee niiden saatavuuden saavuttaessa tietyn rajan. Osakkeiden kysynnän kasvaessa alkavat niiden hinnat nousta. Lopulta niistä tulee niin haluttuja, että sijoittajat kokevat niukkuutta ja kurssit kasvavat harppauksittain, kunnes markkinat tulevat pisteeseen, jossa halukkaita ostajia ei enää löydy. Tällöin niukkuus purkautuu. Yritykset, jotka pystyvät luomaan asiakkailleen mielikuvan, että niiden tuotteita tai palveluita on vähän tarjolla voivat pystyä nostamaan voittomarginaalejaan.

Euroalueella ”painetaan” vieläkin suuria summia rahaa. Yritykset ja valtiot saavat halpaa lainaa. Se laskee investointien tuottovaatimuksia. Tästä huolimatta yritysten ja valtioiden on vaikea löytää järkeviä sijoituskohteita. Seurauksena ovat kalliiden velkakirjojen ja omien osakkeiden ostot. Velkakirjojen tuotot ovat järjettömät riskeihin verrattuna. Omien osakkeiden ostaminen on järkevää, kun niitä saa halvemmalla kuin niiden tulevien kassavirtojen arvot. Tällä hetkellä sellaisia osakkeita on vaikea löytää. Yritykset hukkaavat tätä myötä tulevaisuuden kasvupanostuksiin käytetyt halvat lainat mikä pienentää yritysten tulevaisuuden voittoja.


Saatavuuden ylikorostuminen

Aivosi ja kehosi pyrkivät työskentelemään minimienergialla. Ne valitsevat vähiten kuluttavan vaihtoehdon ja yhdistävät aistiesi avulla tehdyt havainnot valmiisiin toiminta-algoritmeihin. Tekosi muodostuvat usein ympäristösi tuottamien helposti saatavilla olevien vihjeiden kautta. Kopioit ympärilläsi toistuvaa käytöstä huomaamattasi. Keskityt sijoittajana todennäköisesti enemmän nykyhetkeen ja yritysten nykyiseen tekemiseen kuin pyrit arvioimaan tulevaisuutta. 

Ahkerasti pörssikursseja seuraava sijoittaja ankkuroi mieleensä hinnat, joita hänen aivonsa käyttävät ankkureina, kun hän alkaa analysoimaan yrityksiä. Analyysien tulokset voivat ajautua lähelle nykyistä pörssikursseja ankkuroinnin seurauksena ja sijoittaja voi tehdä johtopäätöksensä niiden perusteella. Ostohinnat toimivat ankkureina, kun sijoittaja miettii myymistä. Molemmat tapaukset tuottavat sijoittajalle vääriä johtopäätöksiä, jotka keskimäärin vähentävät tuottoja. Ankkuroinnin vaikutuksia sijoittaja voi vähentää vähentämällä pörssikurssien seuraamista ja analysoimalla yrityksen liiketoimintaa katsomatta pörssikurssia.


Auktoriteetit

Auktoriteetti tarkoittaa asemansa, tietojensa tai persoonansa takia kunnioitettua, arvostettua ja käskyvaltaista henkilöä tai hänen asemaansa. Olet taipuvainen toimimaan toisen ihmisen neuvojen mukaan uskomaan hänen sanomiaan, kun hänellä on auktoriteettiasema. Auktoriteetit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: arvonimiin, ulkoiseen olemukseen ja status-symboleihin. Seuraamiesi auktoriteettien laatu vaikuttaa menestykseesi myös sijoittamisessa. Sijoitusmaailmassa liikkuvat isot rahat, joten vääriä auktoriteetteja liikkuu tällä toimialalla ehkä eniten, jos ei lasketa polittiikkaa mukaan.

Väärillä auktoriteeteilla on yhtäläisyyksiä. He lupaavat ylisuuria tuottoja. He keskittyvät enemmän ulkoiseen olemukseen kuin asiantuntemukseen. He puhuvat ympäripyöreitä eivätkä ota kantaa ja tarttuvat hyödyttömiin yksityiskohtiin esitellessään ”osaamistaan”. He tarjoavat vastauksia kysymyksiin, joita he eivät ymmärrä tai joihin he eivät tiedä vastauksia. Lisäksi he käyttävät termejä, joita heidän kohteensa eivät ymmärrä. He eivät joko osaa tai halua muuttaa niitä ymmärrettävään muotoon. Todelliset asiantuntijat pystyvät tekemään asioista yksinkertaisia. Väärät auktoriteetit uskovat myös olevansa oikeassa vielä senkin jälkeen, kun heidän väitteensä on todistettu vääriksi.
Kaikki väärien auktoriteettien tunnusmerkit pätevät päinvastaisina oikeisiin auktoriteetteihin. Parhaiten oikeat auktoriteetit sijoitusalalla tuntee siitä, että he ovat voittaneet kaikki osakeindeksit vuosikymmenien ajan. Lisäksi he uskovat vain sinun pystyvän tekemään itsellesi parhaita päätöksiä ja käskevät sinun ajattelemaan itse. He myös sanovat sinulle ettei sinulla ole oikoteitä vaan sinun pitää tehdä kotiläksysi. He ovat valmiita myös sanomaan etteivät he osaa vastata kaikkiin kysymyksiin. He tietävät tarkasti mitä osaavat ja pysyvät siinä.

No comments:

Post a Comment