Wednesday, August 9, 2017

Ray Dalion virheet, yhteenveto

Dalion virheet

Dalion virheet voidaan jakaa ajatteluvirheisiin ja tehtyihin sijoitusvirheisiin. Kaikki makrotalouskysymykset, joihin hän esittää näkemyksensä eivät kuulu osaamiseni piiriin. Dalion salkut ovat laajasti hajautettuja ja kaupankäyntimäärät suuria. Pidän jatkuvaa kaupankäyntiä virheenä joka vähentää tuottoja. Hintaheilahtelujen käyttäminen riskin määritelmänä on järkevää jatkuvassa kaupankäynnissä. Suuremmassa kuvassa se on virhe mikä vähentää pitkäaikaisia tuottoja.

Dalio epäonnistuu sanojensa mukaan noin kolmasosassa kaupoistaan. Hänen virheidenteon historia alkaa sijoitusuran alusta. Hän teki ensimmäisellä sijoituksellaan rahaa, vaikka hänen syynsä ostaa 1960-luvulla Northeast Airlinesin osakkeita oli yksikköhinnan halpuus. Hän kuvitteli sen jälkeen, että rahanteko on helppoa. Piakkoin hän alkoi häviämään rahaa. Dalion suurin virhe on tapahtunut vuosina 1979-1981, kun hän laski ettei Yhdysvallat voinut maksaa velkojaan sen pankkien lainatessa rahaa latinalaiseen Amerikkaan. Hän ei uskonut pankkien saavan rahojaan takaisin mikä hänen mukaansa olisi johtanut lamaan Yhdysvalloissa. Sen sijaan osakemarkkinat olivat pohjilla 1982 ja pitkä nousumarkkina edessä. Hän oppi, että historian ymmärtäminen ja erimielisten kanssa keskusteleminen ovat tärkeitä sijoittajalle.

Yhteenveto

Dalio yksinkertaistaa todellisuutta luomiensa mallien avulla. Ne kuvaavat todellisuutta riittävällä tarkkuudella. Hän kutsuu malleja koneiksi. Hän on erikoistunut makrotalouden kautta sijoittamiseen. Hänen talouskone-mallinsa kuvaa taloutta tuottavuuskehityksen, lyhyen ja pitkän velkasyklin kautta. Nämä toimivat päällekkäin toistensa kanssa. Ymmärtämällä vuorovaikutuksen voi sijoittaja parantaa tuottojaan, koska hän tietää suuremmalla todennäköisyydellä miten eri sijoituskohteiden hinnat muuttuvat syklien ja tuottavuuden myötä.

Dalio ennustaa itsetekemällä mallilllaan eri kansantalouksien kehitystä. Pitkällä aikavälillä kansantalouden kehittyminen riippuu tuottavuuden noususta. Keskipitkällä aikavälillä myös velkaantumisella ja velanhoitokyvyllä on merkitystä. Mitä pidempi ajanjakso sitä vähemmän veloilla on merkitystä. Tuottavuuskehitykseen vaikuttavat mm. koulutettujen työntekijöiden hinta, kulttuuri ja säästämisaste. Tuottavuutta on helpompi nostaa pienemmillä parannuksilla mikäli lähtötaso on matala. Dalio on luonut myös mallin kansakuntien talouden eri kehitysvaiheista. Sen mukaan maailman johtavilla valtioilla on oma aikansa huipulla eikä se kestä ikuisesti.

Dalio uskoo virheiden vähenevän parhaiten tutkimalla taloushistoriaa ja hankkimalla erimielisiä henkilöitä ympärilleen. Parhaat ideat tulisi aina testata heillä. Keskustelun pitäisi olla rehellistä ja avointa. Hänen pyrkii radikaaliin reheillisyyteen, mutta hänestä siihen pääseminen ei ole helppoa, koska ihmisten tunteet vaikuttavat liian usein keskustelun tasoon.

No comments:

Post a Comment