Friday, August 25, 2017

John Bogle ja indeksirahastoista odotettavissa olevat tuotot

Odotettavissa olevat tuotot

Yritykset kasvavat suurena joukkona suunnilleen samaa vauhtia kuin kansantalouden nimellinen bruttokansantuote. Boglen mukaan Yhdysvaltain BKT on kasvanut kuusi prosenttia ja todellinen kasvu on ollut kolme prosenttia inflaation jälkeen. Yhdysvallat ovat markkinatalousmyönteisin valtio, joten muihin maihin sijoittaessa talouskasvu ei ehkä vastaa edellämainittua. Mitä enemmän valtio puuttuu yritysten asioihin sitä enemmän yritysten kasvu voi heittää BKT:n nimelliskasvusta. Lisäksi on sanottava, että lähtökohdan ollessa matalalla voi kansantaloudelta odottaa kovempaa kasvua mikäli markkinatalouteen siirtyminen alkaa kiihtymään. Tämä ei aina näy pörssikursseista, joten nopea talouskasvu ei suoraan tarkoita, että maan pörssiin kannattaisi sijoittaa.

Yritysten liikevaihdon kasvu ei korreloi suoraan yritysten voittojen kanssa. Voitoista menevät verot. Yhdysvalloissa yritysten voitot verojen jälkeen ovat kasvaneet vuosittain keskimäärin 5.6%:ia vuoden 1929 jälkeen Boglen kirjan Enough mukaan. Se julkaistiin 2008, joten se ei ole täsmälleen oikea luku nykypäivään suhteutettuna. Se on tarpeeksi tarkka tähän tarkoitukseen. Samaan aikaan BKT kasvoi 6.6%:ia. Sijoittajan tuotot eivät riipu vain tuloskasvusta vaan he saavat myös osinkoja.
Bogle arvioi seuraavalle kymmenelle vuodelle indeksirahastojen tuottoja kaavalla johon kuuluu historiallisen tuloskasvuprosentin ja nykyisen osinkoprosentin lisäksi niin sanottu spekulatiivinen tuloskasvu. Jälkimmäisen osan hahmottamiseen hän käyttää osakkeiden nykyistä P/E-lukua vertaamalla sitä P/E-lukuun 15. Spekuloidun tulon muuttuessa, muuttuu myös odotettavissa olevat tuotot. Se saadaan laskemalla kuinka paljon nykyisen P/E-luvun täytyy prosenteissa muuttua, jotta se menisi 15:sta. (Kaikki historiasta otetut tuotot on saatu Boglen kirjasta Enough):


((20-15)/(20))*100%=-25% (noin -3% per annum)


Arvioidaan mahdollisia tulevia tuottoja nykytilanteessa. Käytetään historiallisena tuloskasvuprosenttina 5.6%:ia, jonka omistajat saavat verojen jälkeen. Lisätään nykyinen osinkoprosentti: 2.0% ja spekulatiivinen tuotto mikä on noin -3%. Saadaan laskutoimituksen jälkeen 4.6%:ia vuotuiseksi tuloprosentiksi. Tämän jälkeen arvioidaan kulut nimellistuottoa varten. Sen laskemisen jälkeen arvioidaan inflaation vaikutus seuraavan kymmenen vuoden aikana. Edellämainitut luvut pätevät parhaiten S&P500-indeksirahastoihin. Yhdysvaltoihin suuriin yrityksiin sijoittaviin aktiivisiin osakerahastoihin voi hyödyntää samoja laskuja, kun päivittää kulut. Laskutapaa voi soveltaa muihin indeksirahastoihin. Luvut on päivitetttävä indeksien mukaan. Mitä kapitalistisemmasta yhteiskunnasta on kyse sitä paremmin laskutapa sopii.

Bogle suosittelee laittamaan salkkuun myös joukkovelkakirjoja. Hän suosittelee käyttämään niihin sijoittamiseen korkoindeksirahastoja. Niiden osuuteen salkussa hän antaa nyrkkisäännön, että mitä iäkkäämpi henkilö sitä enemmän niiden osuutta pitää nostaa. Niiden tuoton hän olettaa olevan lähellä nykyistä Yhdysvaltojen kymmenen vuoden valtionlainojen korkoa. Hän pitää lähtökohtaisesti parhaimpana salkun allokaationa 60/40 osakkeissa ja lainoissa. Pidän allokaatiota parempana vaihtoehtoja eläkeikää lähestyville sijoittajille sijoitushorisontin ollessa keskipitkä eli noin kymmenen vuotta. Nykytilanne korkojen suhteen on huono. Vanguardin korkoindeksirahastoista keskipitkien laina-aikojen indeksikorkorahasto sisältää noin 70%:ia Yhdysvaltain joukkovelkakirjoja ja 30%:ia yritysten.

No comments:

Post a Comment