Friday, August 18, 2017

John Bogle

John C. Bogle

Todellisuudessa sijoittajat eivät suurena ryhmänä saa sitä mistä maksavat eli omistamiensa yritysten tienaamia tuloksia.”

Bogle on yksi sijoittajille hyödyllisimmistä henkilöistä kautta aikojen. Hänen yksinkertainen ideansa kustannustehokkaista indeksirahastoista on ollut viime vuosisatojen parhain keksintö rahoitusmarkkinoilla. Niihin sijoittaminen on lähes kaikille järkevämpää kuin etsiä itse sijoituskohteet. Warren Buffett on todennut nykypäivänä markkinoiden voittamisen olevan vaikeampaa. Buffett on todennut, että hän tuntee tusinan ihmisiä, joiden uskoo nykypäivänä voittavan markkinat pitkällä aikavälillä. Tunteidenhallinta on tärkein tekijä markkinoiden voittamisessa. Keskityn luvussa vertailemaan indeksisijoittamista aktiivisiin rahastoihin sijoittamiseen.

Indeksirahastojen edut ovat matalat kulut, tunteidenhallinnan merkityksen väheneminen, pidemmän aikavälin sijoittamisen lisääminen ja laaja hajautus. Haittapuolena tosin on tuottojen väheneminen. En pidä tätä menetyksenä, kun ajattelee vaihtoehtona aktiivisesti hoidettuja rahastoja. Sijoittamisessa suurin tappionlähde on sijoittaja. Valitsipa hän suorat sijoitukset tai rahastosijoittamisen. Ylimääräinen kaupankäynti tuhoaa tuottoja. Keskimääräinen sijoittaja tuhoaa suuren osan tuotoistaan vaihtamalla sijoituskohdetta liian usein.

Boglen tapa sijoittaa ei ole ongelmaton. Hän on luonut lähes täydellisen tavan sijoittaa pitkällä aikavälillä osakkeisiin, jotka tuottavat suurella todennäköisyydellä parhaimman lopputuloksen vuosikymmenien aikana. Indeksirahastoihin sijoittaessa ei tarvitse juuri ajatella tai käyttää aikaa. Niihin sijoittamisen voi automatisoida. Boglen ongelmana voi pitää sitä, että hän on monimutkaistanut lähestymistapaansa tarjoamalla indeksirahastoja myös velkakirjoihin. Niiden hinnat liikkuvat Dalion tutkimusten mukaan paljon samaan suuntaan kuin osakkeiden. Hän ei myöskään neuvo sijoittamaan suurempaa suurempaa summaa osakkeiden halventuessa paljon.

No comments:

Post a Comment