Tuesday, August 29, 2017

John Boglen virheet, yhteenveto

Virheet

Boglen sijoitushistoriasta on vaikea kaivaa hänen tekemiään virheitä. Ajatteluvirheitä löytyy useampia. Niitä tuijotellessa on hyvä muistaa, että hänen lähestymistapansa sijoittumiseen ei perustu vain indeksirahastoihin vaan myös siihen, että sijoittajan tarvitsee käyttää mahdollisimman vähän aikaansa sijoittamiseen. Tämän tosiasian, kun muistaa niin ajatteluvirheetkin vähenevät.

Boglen sijoitushorisontti on ikuisuus. Hän suosittelee sijoittamaan osakkeisiin ja velkakirjoihin indeksirahastojen kautta. Hän uskoo velkakirjojen olevan tapa säilyttää sijoitettavia pääomia. Niiden osuutta hän käskee lisäämään sijoittajan ikääntyessä. Hänen suosittelemansa velkakirjarahastot sijoittavat enimmäkseen Yhdysvaltojen keskipitkiin valtionlainoihin ja keskipitkiin Yhdysvaltalaisten yritysten velkakirjoihin. Niistä noin kaksi kolmasosaa ovat kiinni valtionlainoissa. Boglen sijoitushorisontin ollessa ikuisuus on korkojen määrä virhe mikäli rahojen tarvitsemiseen on vuosikymmeniä ja sijoittaja käyttää ajallista hajautusta. Osakkeet ovat tuottaneet aiemmin jokaisella 30:n vuoden ajanjaksolla muita sijoituskohteita enemmän. Korkojen osuutta tarvitsee lisätä, kun eläkeikä lähenee.

Korkojen ollessa korkeat on velkakirjoihin sijoittaminen järkevää. Korkojen ollessa matalalla ja velkakirjojen ollessa kalliita on sitä vaikeaa perustella. Valtionlainojen syklit ovat niin pitkät, että Boglen ehdottama jako ei ole nyt järkevä. Lainat ovat nyt kalliita. Niiden ostoa ei voi perustella. Myöskään yrityslainoja ei voi suositella, koska niiden hinnat liikkuvat osakkeiden kanssa paljon samaan suuntaan Ray Dalion mukaan. Lisäksi Benjamin Graham sanoi, että yrityslainoilla on samat vaatimukset yritysten vakavaraisuuden suhteen turvamarginaalin muodostamisessa kuin osakkeilla, joten ne eivät tuo sitä kautta lisää turvaa. Tähän poikkeus on konkurssit, mutta velkakirjojen omistaja tuskin säilyttää kaikkia pääomiaan, vaikka on etuoikeutettu omistajiin verrattuna.

Bogle suosittelee ostamaan indeksirahastoja jatkuvasti ja pitämään sijoitetun summan keskimäärin samana. En ole täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Välillä tulee tilanteita, jolloin osakkeet ja velkakirjat ovat niin halpoja, että niiden ostamiseen kannattaa laittaa enemmän rahaa. Välillä molemmat ovat niin kalliita, että kumpiakaan ei kannata ostaa yhtä suurella rahasummalla. Elämme sitä aikaa. Joskus sijoittajan pitää kerätä käteistä, jotta sitä voi käyttää, kun hyviin sijoituksiin löytyy paljon mahdollisuuksia. Tilanne voi muuttua nopeasti. Tällöin on syytä kasvattaa sijoitettavia rahasummia.


Yhteenveto

Boglen sijoitusmenetelmä on yksinkertainen ja toimiva. Sitä voi suositella noin 90:lle prosentille sijoittajista. Loppu kymmenen prosenttia on poikkeus eikä kannata uskoa kuuluvansa siihen. Jos haluaa sijoittaa jännityksen vuoksi niin voi pitää pienen osan sijoituksistaan niinsanotussa pelisalkussa, mutta loput olisi syytä laittaa indeksirahastoihin ajallisesti hajauttaen. Nykymaailmassa se onnistuu automatisoimalla tilisiirrot. Se minimoi hölmöt sijoitusliikkeet ja turhien ärsykkeiden määrän.

Bogle sijoittaa vain Yhdysvalloissa listattuihin sijoituskohteisiin. Nämä eivät ole suomalaisille ehkä verotehokkaimpia, joten meidän pitää harkita muita vaihtoehtoja. Ne eivät takaa parhaimpia tuottoja tulevina vuosikymmeninä, mutta niiden hyvä puoli on tehokkaan markkinatalouden ja sijoittajansuojan tuoma apu. Myös muissa länsimaissa turva on nyt hyvä, joten kotimaisten toimijoiden tarjoamat vaihtoehdot ovat todennäköisesti parhaat indeksirahastoihin sijoittaessa. Tässäkin asiassa on parempi, että ajattelee itse. Sijoittajan pitää valikoida parhaat vaihtoehdot uskomatta muita. Pienimpien kulujen rahastot tuottavat todennäköisesti parhaimman tuloksen. Kaikki kulut on tarkistettava. Niistä on vaadittava tiedot ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

No comments:

Post a Comment