Tuesday, May 30, 2017

Charlie Mungerin ajattelumallikehikko, yksinkertaisuus, inversio ja syklit

Yksinkertaisuus

”Kaikki asiat pitäisi yksinkertaistaa niin pitkälle kuin mahdollista, mutta ei pidemmälle” sanoi Einstein. Meillä on yksinkertaisten ideoiden järjestelmä. Ideamme eivät ole levinneet nopeasti, koska ne ovat liian yksinkertaisia. Ammattilaiset eivät pysty perustelemaan olemassaoloaan mikäli heillä ei ole muuta annettavaa.” -Charlie Munger BBC:llä 2009. Suurimmalle osalle sijoittajista on järkevintä laittaa ylimääräiset rahansa ajallisesti hajauttaen mahdollisimman pienikuluisiin indeksirahastoihin. Tämä yksinkertainen tosiasia tuhoaisi suurimman osan sijoittamiseen liittyvistä yrityksistä ja jättäisi suurimman osan ammattilaisista työttömiksi. 

Yksinkertaistamisessa voi mennä liian pitkälle ja se tuottaa ongelmia. Yksittäisten tunnuslukujen, kuten P/E-lukujen käyttö ei toimi sijoituskohteiden arvonmäärityksessä. Siksi Berkshiren toimijat käyttävät enimmäkseen odotettavissa olevia kassavirtoja oman pääoman tuoton kautta ja niiden todennäköisyyksiä arvonmäärityksessä. Lisäksi Berkshire käyttää omistajan voittoja määritellessään tulevia kassavirtoja. Suuri turvamarginaali kuuluu myös sijoitusprosessiin. Kaikkia liiketoimintoja ei voi arvostaa samoin, joten sijoittajalla pitää olla useampia tapoja arvonmäärityksessä. Tätä yksinkertaisemmaksi ei sijoitusmenetelmiä voi viedä.

Päinvastoin kääntyminen eli inversio

Mungerista yksi parhoista tavoista oppia on miettiä muiden tekemiä typeryyksiä ja niiden syitä. Hänestä yksi suurimmista Berkshiren menestyksen salaisuuksista on se, että hän ja Buffett ovat tehneet muita vähemmän typeryyksiä. Muiden typeryyksien havainnoiminen ei riitä vaan sinun täytyy ajatella mitkä niistä todennäköisimmin voisit itse tehdä. Sinun pitää myös kehittää sijoitusmenetelmiäsi suuntaan, jossa vältyt todennäköisimmin suurimmilta virheiltä. Yksi suurimmista virheistä mitä sijoittaja voi tehdä on kärsiä ideologioista, jotka saavat tekijät tekemään typeriä johtopäätöksiä. Näistä hyvä esimerkki oli talousnobelisti Paul Krugmanin toteamus ”markkinat eivät koskaan toivu tästä” Donald Trumpin vaalivoiton jälkeen. 

Sijoittajalle tärkeintä ei ole ymmärtää mitä hän voi voittaa vaan käänteisesti ajatellen hänen tulee kysyä mitä en voi hävitä. Sijoittajan tarve myydä markkinaheilahtelujen vuoksi häviää, kun hän sijoittaa vain ne rahat, jotka hän voi hävitä. Heilahteluista tulee sijoittajan ystävä vihollisen sijaan. Lisäksi sinun pitää joka kerta miettiä mitkä ovat ne pieleen menneet asiat, joita et ole huomannut. Yritä jatkuvasti kumota parhaat ideasi, koska olet sijoittanut niihin eniten henkistä pääomaa mikä tuottaa suurimmat vahingot epäonnistuessasi. Yksi tapa kumota parhaat ideat on katsoa ovatko sijoituskohteillesi arvioimasi kassavirrat olleet pienempiä kuin oletit.Syklit

Sijoittajan pitää ymmärtää syklejä. Syklit voidaan jakaa lyhyisiin, keskipitkiin ja pitkiin. Eri sijoittajat määrittelevät syklit eri tavoin pituuden mukaan. Pitkäaikaisen sijoittajan, kuten Mungerin ei tarvitse huolehtia kuin keskipitkistä ja pitkistä sykleistä. Keskipitkät syklit voi määritellä vähintään muutaman vuoden mittaisiksi ja pitkät syklit kestävät vuosikymmeniä. Pitkistä sykleistä lisää Ray Daliota käsittelevässä luvussa.

Keskipitkä liiketoimintasykli kestää keskimäärin 4-8 vuotta. Tämä tarkoittaa, että toimialan liiketoiminnan pohjakosketus liikevaihdon ja kannattavuuden suhteen tulee syklin alussa ja huippuhetket ennen uutta pohjakosketusta. Yleensä uusi pohja on korkeammalla kuin syklin alussa. Sijoittajan täytyy ymmärtää syklejä, jotta hän saa tarkemman tuloksen analysoidessaan yritystä. Analyysin lopputulos vääristyy mikäli sijoittaja olettaa liikevaihdon ja kannattavuuden kasvun jatkuvan yhtä nopeasti kuin pohjalta huipulle tapahtunut kasvu. Sijoittaja saa tarkemman lopputuloksen, kun hän tarkastelee kahden eri syklin tuloksia samoista syklien kohdista.

Lisäksi jokaisella ihmisellä on oma päiväsyklinsä, jossa on pohjat ja huiput. Tätä kannattaa ajatella hetkillä, jolloin tekee päätöksensä tai yritystutkimuksensa. Niiden tekoa kannattaa välttää hetkinä, jolloin on syklin pohjilla. Jokainen tietää itse vireystilansa. Keskimäärin parhaat hetket ovat 2-4 tuntia heräämisen jälkeen. Itselläni nämä hetket ovat puolenpäivän molemmin puolin eli keskimäärin 2-4 tuntia heräämisestä.

No comments:

Post a Comment