Saturday, May 20, 2017

Warren Buffett ja riski

Riski

Monet akateemikot ja markkinatoimijat mittaavat sijoitusten riskiä volatiliteetilla mikä ilmoittaa rahoitusvälineen hintavaihtelun voimakkuuden tietyltä ajanjaksolta ja mittaa välineen hintavaihtelun epävarmuutta eli riskiä. Suhteelliset heilahtelut kertovat osakkeen riskistä. Mitä enemmän sijoituskohteen arvo heilahtelee sitä riskisempi se on teoreetikkojen mukaan. Buffett ja Munger määrittävät riskin toisin. Heistä riski tarkoittaa sitä perusteltua todennäköisyyttä millä sijoitusväline tuottaa ostovoiman vähenemisen.

Buffett on usein lainannut Benjamin Grahamia sanomalla, että ”lyhyellä tähtäimellä markkinat ovat äänestyskone ja pitkällä mittauskone.” Hintaheilahtelut kuvaavat äänestyskonetta, mutta pitkällä tähtäimellä markkinat seuraavat mittauskonetta eli liiketoiminnan menestystä. Kun sijoittaja keskittyy sijoittamaan pitkällä aikavälillä hän voi unohtaa volatiliteetin ja keskittyä huolehtimaan, että hän maksaa sijoituskohteistaan vähemmän kuin niiden tulevien kassavirtojen nykyarvon. Lyhyen aikavälin hintaheilahtelujen hyväksikäyttö ostamalla halvemmalla osakkeita hintojen heilahtaessa alaspäin pienentää pitkän aikavälin riskejä, kunhan sijoittaja tekee kotiläksynsä eikä sijoita rahoja, joita ei ole varaa hävitä. 

On typerää väittää, että osakkeen ostaminen pitkän aikavälin sijoitukseksi tänään 30:llä eurolla on vähemmän riskejä sisältävää toimintaa kuin huomenna 20:llä mikäli yrityksen liiketoiminnalle ei ole päivässä tapahtunut mitään tai siitä ei ole tullut uusia tietoja. Yksittäistapauksissa mikä tahansa voi mennä pieleen. Suurten numeroiden laki sanoo, että suhteellisen osumatarkkuuden tulee olla sama kuin tapahtuman todennäköisyys, kun näytteitä otetaan äärettömästi. Monet sijoituspäätökset, kun todennäköisyydet ovat sijoittajan puolella tulevat ennen pitkää näkymään sijoittajan kasvavina tuottoina. 

Todennäköisyyksiä sijoittajan pitää arvioida monien mahdollisten lopputulosten kautta, vaikka yksi niistä toteutuu. Arviot pitää tehdä sen hetkisen tiedon perusteella. Todennäköisyydet ovat sijoittaessa aina tekijän suhteellisia arvioita. Todennäköisyydet muuttuvat mikäli sijoittaja saa uutta tietoa. Jokainen sijoituspäätöksesi perustuu arvioihin todennäköisyyksistä, laskit niitä tai et. Niitä hyväksikäyttämällä voit laskea matemaattisen odotusarvon sijoituksesi tuotolle. Yksinkertaisin matemaattinen kaava odotusarvolle on seuraava:

Odotusarvo = voiton todennäköisyys* sen suuruus - tappion todennäköisyys*sen suuruus

Todennäköisyyksien laskeminen on sijoittajalle monimutkaisempi toimenpide, koska todellisuudessa häviöiden ja voittojen suuruudet ja todennäköisyydet vaihtelevat enemmän. Todennäköisyyksiä laskiessa tärkeimmät tekijät ovat Buffettista seuraavat:

  1. Todennäköisyys, jolla sijoittaja voi arvioida liiketoiminnan pitkän aikavälin talouskehitystä.
  2. Todennäköisyys, jolla sijoittaja voi arvioida yritysjohdon kykyjä hyödyntää liiketoiminnan tarjoamat mahdollisuudet käyttää järkevästi siinä liikkuvia rahoja.
  3. Todennäköisyys, jolla yritysjohto jakaa liiketoiminnan tuottamat palkinnot omistajille itsensä sijaan.
  4. Liiketoiminnasta maksettu hinta.
  5. Paljon verotus ja inflaatio pienentävät sijoittajan ostovoiman muutosta bruttotuotoista.

Osakemarkkinoilla sijoittajat tekevät suuren määrän päätöksiä, joissa kaikissa on riskinsä. Jokaisen täytyy hyväksyä riskit ja toimia niiden mukaan. Parhaiten riskeihin voi varautua sijoittamalla vain rahoja, jotka voi hävitä. Lisäksi keskittyminen pitkän aikavälin tuloksiin vähentää riskejä, koska volatiliteetti pienentää tuottojen todennäköisyyksiä lyhyellä aikavälillä, mutta halvemmalla ostaessa tuottojen todennäköisyys lisääntyy volatiliteetin myötä pitkällä. Riskien pienentämisessä voit käyttää seuraavaa ajatusketjua:

  1. Laske ensin todennäköisyydet
  2. Odota parhaita todennäköisyyksiä
  3. Sopeudu uusiin tietoihin
  4. Päätä sijoitettava rahasumma

Todennäköisyyksien laskemisessa huomioi ensisijaisesti, että kuinka hyvä todennäköisyys tällä sijoituskohteella on tuottaa sinulle enemmän kuin vaihtoehtoiset ”riskittömät” sijoituskohteet, kuten Yhdysvaltojen pitkän ajan lainapaperit tai jatkuva säästäminen pienikuluisiin indeksirahastoihin. Mitä vähemmän pystyt maksamaan osakkeesta verrattuna laskemaasi todennäköiseen tulevien kassavirtojen nykyarvoon sitä todennäköisemmin onnistut sijoituksessasi. Toisin sanoen, mitä suurempi turvaväli sinulla on sitä paremmat mahdollisuudet ja pienemmät riskit. Mitä epävarmempi tilanteesi on sitä suuremman turvavälin tarvitset.

Joudut suurimman osan ajasta odottelemaan parhaita mahdollisuuksia, joten saat uutta tietoa ennen mahdollisia sijoituksia. Joudut tekemään uusia laskutoimituksia todennäköisyyksistä. Joudut mm. vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Onko yrityksen kilpailukyvylle tai sen toimialalle tapahtunut jotain uutta? Onko yritysjohto alkanut käyttäytyä omistajia kohtaan eri tavalla tai onko johto vaihtunut? Onko sen taloustilanne muuttunut, jne. Todennäköisyydet muuttuvat muutoksien mukana ja sinun pitää reagoida muutoksiin.

Sijoitettavan rahasumman päättäminen on tärkeä osa sijoituspäätöstä. Mitä enemmän todennäköisyydet ovat puolellasi sitä suurempi rahasumma sinun pitää sijoittaa. Joudut määrittämään kuinka suuren osan sijoitettavastasi pääomasta laitat sijoitukseen. Suurin riskisi on liian suuri panostus yksittäiseen kohteeseen. Tämä on seuraus väärin arvioiduista todennäköisyyksistä. Joudut myös käsittelemään sitä kannattaako sinun käyttää velkavipua ja kuinka paljon. Se voi tuhota tuottosi pitkällä aikavälillä mikäli joudut velkojasi vuoksi myymään sijoituksesi liian aikaisin. Velkavipua tulee aina käyttää niin ettei se tuhoa mahdollisuuksia pitkäaikaisiin sijoituksiin. Hyviä mahdollisuuksia ei tule usein, joten viisaat sijoittajat panostavat paljon, kun todennäköisyydet ovat heidän puolellaan ja muuten he odottelevat.

No comments:

Post a Comment