Saturday, May 6, 2017

Warren Buffett ja kurssilaskujen hyödyntäminen

Hinta

Pysyvän kilpailuedun löytäminen yrityksen liiketoiminnasta on tärkeää, kuten arvonmäärityskin. Niiden löytämistä ei sijoittaja voi hyödyntää mikäli hän ei saa ostettua osakkeita oikealla hinnalla. Tilaisuuksia ei tule usein. Ei edes joka vuosi. Sijoittaja tarvitsee merkittävän turvamarginaalin, jotta maksettu hinta on oikea. Tämä vaatii kurssilaskun joka on seurausta toistuvista tapahtumista osakemarkkinoilla, yksittäisellä toimialalla tai yksittäisen yrityksen liiketoiminnoissa. Jokaisella tapahtumista on yksilöllisiä vaikutuksia yksittäisten yritysten pörssikursseihin. Seuraavien tapahtumien ymmärtäminen ja niiden tunnistaminen auttaa sinua saamaan osakkeita sopivaan hintaan:

    1. Lasku/nousumarkkina syklit
    2. Liiketoiminnan taantumat
    3. Yksittäiset suuremmat takaiskut liiketoiminnassa tai yhteiskunnassa
    4. Rakennemuutokset
    5. Sodat

Buffett käyttää hyväkseen kurssilaskuja ostaakseen osakkeita. Hän ymmärtää, että sijoittaja tarvitsee niitä saadakseen ostettua loistavaa liiketoimintaa kohtuuhintaan. Laskumarkkina on paras hetki ostaa osakkeita. Sen lisäksi Buffett ostaa liiketoimintaa, kun nousumarkkinan aikana sijoittajat kokevat väliaikaisen paniikin tai tapahtuu väliaikainen osakekurssien korjausliike alaspäin. Laskumarkkinan merkkinä pidetään yleisesti tilannetta, jolloin markkinat ovat laskeneet edellisestä huipusta 20%:ia tai enemmän. 

Lähteideni mukaan Buffettin määritelmän mukaan laskumarkkinat vaativat suuremman kurssilaskun huipuista. Hänen elinaikanaan kurssilaskuja on ollut 1930-luvun alussa, 1970-luvun alussa, 1990-luvun lopussa ja 2008/2009. Jokaisessa laskumarkkinassa kurssit ovat korjanneet kymmeniä prosentteja suuren kurssinousun jälkeen. Suuret kurssilaskut tuottavat parhaat tilanteet ostoihin. Laskumarkkinoilta voi ostaa pysyvästä kilpailuedusta hyötyvien yritysten liiketoimintaa halvalla. Näitä huippumahdollisuuksia pääsee harvoin hyödyntämään.

Buffettin määrittelemät laskumarkkinat ovat harvinaisia, joten sijoittaja ei voi nojautua vain niihin odottaessaan kohtuullisia hintoja. Niiden lisäksi sijoittajan kannattaa varautua hetkiin, jolloin markkinat panikoivat lyhyen aikaa. Nämä hetket johtavat harvoin liiketoiminnan tuloksentekokyvyn muutoksiin. Parhaat yksittäiset ostohetket tulevat, kun lyhytaikaiset markkinapaniikit yhdistyvät yrityksen liiketoiminnasta kantautuviin huonoihin uutisiin, kuten hetkittäiseen tulosnotkahdukseen.
Kaikki nousumarkkinat loppuvat ja kurssilasku alkaa. Todellisissa huipuissa P/E-luvut ovat kasvaneet yksilukuisista numeroista vähintään kolmeenkymmeneen. Lopulta niidenkin yritysten osakekurssit, joiden tulokset eivät parane kokevat merkittävän kurssinousun. Lopulta, sijoitusyhteisö ilmoittaa ettei tuloksilla ole väliä. Seurauksena voi olla osakekuplan poksahdus tai pitkä ja jyrkkä kurssilasku. Laskumarkkina on nopea verrattuna nousumarkkinaan, joten romahtavien kurssien paluu edellisiin huippuihin kestää kauan. 

Toimialojen taantumat tarjoavat hyviä ostohetkiä. Koko toimialan kärsiessä jokaisen yrityksen pörssikurssi laskee. Taantumien syvyydet ja pituudet vaihtelevat. Taantuma voi johtaa suuriin vaikeuksiin tai hetkelliseen tulostaantumaan. Se auttaa parhaita yrityksiä pidemmällä aikavälillä huonompien tuhoutuessa. Parhaat yritykset pääsevät ostamaan huonompien kannattavimmat liiketoiminnat suurella alennuksella tai ne korvaavat ne omallaan. Kaikilla toimialoilla on omat syklinsä, joten sijoittaja voi varautua syklien pohjakosketuksiin. 

Välilllä loistoyrityksetkin tekevät typeryyksiä, jotka tuottavat tappioita tai niille tapahtuu jotain odottamatonta, kuten toimitusjohtajan vakava sairastuminen. Ne voivat johtaa kurssilaskuihin, jotka ovat yleensä liian suuria vahinkoihin nähden. Sinun tehtäväsi on arvioida onko kyseessä yksittäinen tapahtuma vai aiheuttaako se peruuttamatonta vahinkoa liiketoiminnalle. Yritys, jolla on pysyvä kilpailuetu selättää tällaiset vaikeudet lähes aina. Tällaisia tappioita tulee mm. oikeusjutuista, kuten hintakartelleista.

Rakennemuutokset, kuten fuusiot, yritysvaltaukset tai uusien tehtaiden perustaminen voivat tuottaa hetkellisiä ja odottamattomia tappioita. Suurien projektien aikataulut välillä venyvät. Ne aiheuttavat lyhyen tulostaantuman. Sijoittajat voivat tulkita muutosten olevan pysyviä, vaikka ne näkyvät pidemmällä ajanjaksolla tulosparannuksina. Näin ei aina ole, joten sijoittaja ei voi olettaa niin käyvän.

Sodanuhka voi saada sijoittajat panikoimaan. Se aiheuttaa heille epävarmuutta ja pelkoa suuresta aseellisesta välikohtauksesta. Sodanuhka aiheuttaa usein koko markkinoiden laajuisen kurssireaktion mikä saa sijoittajat keräämään käteistä myymällä osakkeitaan mikä johtaa hetkelliseen markkinahäiriöön. Suurin osa uhkista jää toteutumatta.

No comments:

Post a Comment