Friday, May 26, 2017

Charlie Munger ja ajattelumallikehikko

Charlie MungerMunger on Buffettin aisapari ja yksi suurimmista vaikuttajista hänen urallaan. Hän on hieman Buffettia vanhempi ja toimii Berkshiren varapuheenjohtajana. Munger on alunperin koulutukseltaan juristi, mutta häntä voi pitää jonkinlaisena renessanssinerona joka ymmärtää kaikista tärkeimmistä tieteenaloista paljon. Tämä on vaikuttanut hänen tapaansa sijoittaa. Hän on muodostanut itselleen ajattelumallien kehikon, jossa hän hyödyntää eri tieteenalojen tärkeimpiä tosiasioita. Nämä mallit liittyvät toisiinsa. Tämä luku kertoo Mungerista ja tärkeimmistä ajattelumalleista ja kuinka niitä voi hyödyntää sijoittamisessa.

Munger on toiminut vuosikymmeniä Berkshiressä. Hänellä oli oma varallisuudenhoitoyritys vuosina 1962-1975. Hänen vuosituottonsa oli 24.3%:ia. Dow Jones -indeksi tuotti samana aikana 6.4%:ia eli hänen tuottonsa olivat merkittävästi suuremmat kuin indeksillä. Näinä vuosina oli ensiksi merkittävä nousumarkkina, jonka jälkeen 1970-luvun alussa oli laskumarkkina. Voidaan siis olettaa, että Munger on tehnyt huipputulosta ilman Buffettinkin apua. Berkshire on tarvinnut menestykseensä molempia, vaikka Buffett on varmasti ollut Mungeria parempi sijoittaja.

Mungeriin pätee varmasti suurin osa Buffettin ajatuksista. Lisäksi hänen ajattelumallikehikkonsa tuottaa hänestä parhaan lopputuloksen monilla elämänaloilla, kuten sijoittamisessa. Luonnontieteiden periaatteet ovat pohjimmiltaan ajattelun lakeja eli ne on kehitetty ajattelemalla. Ensimmäisenä ajatuksena suurin osa ammattilaisista pitää tätä lähinnä naurettavana, mutta tarkemmalla tutkimisella on helppo huomata, että Berkshiren menestyksessä ajattelumalleilla on ollut roolinsa.

Tässä luvussa tulen näyttämään lukijoille kuinka tätä kehikkoa voi käyttää analysoidessaan yksittäisiä yrityksiä, markkinoita tai oman sijoitusmenestyksensä esteeksi muodostuvia sudenkuoppia. Muodostan sinulle kehikon yksittäisten ajatettelumallien kautta selittäen miten ne liittyvät sijoittamiseen ja toisiinsa. Lopulta näytän miten Applea voi analysoida ajattelumallien kautta. Monet yllättyivät, kun Berkshire ilmestyi Applen omistajien listaan. Ajattelumallikehikon kautta analysoituna ei sitä voi pitää yllätyksenä, vaikka se ei olekaan Mungerin päättämä sijoitus.

Kehikon käyttö vaatii laajaa ymmärrystä monelta tieteenalalta ja monet pitävät sitä vaivalloisena, mutta ainakin Buffettista Munger pystyy sen avulla analysoimaan minuutissa minkä tahansa sijoituskohteen, kun luvut ovat tiedossa. Tämä on niin suuri hyöty sijoittajalle, että jokaisen kehikkoa ymmärtävän henkilön kannattaa sitä käyttää. Ymmärryksen löytäminen vaatii aikaa ja halukkuutta tunkea nenänsä kirjoihin tai muihin oppimateriaaleihin. Tähän ei ole oikoteitä. Se vaatii jatkuvaa panostusta. Mungerin lapset kutsuvat häntä kirjaksi, jolla on jalat.


Ajattelumallikehikko


Ajattelumallikehikon ensimmäinen sääntö on ettet voi vain opetella ulkoa yksittäisiä tosiasioita ja yrittää muistaa ne käyttäen niitä yksitellen. Mikäli et pysty yhdistämään tosiasioita toisiinsa et todellisuudessa ymmärrä mitä teet. Tärkeimpien tieteenalojen tärkeimpien ideoiden ymmärtäminen ja jatkuva käyttö päätöksenteossa on pakollista mikäli niistä haluaa saada parhaan hyödyn. Kehikon käyttämiseen pätevät kaikki samat lainalaisuudet kuin muiden taitojen. Käyttämättömyys surkastuttaa ja oikeat toistot kehittävät. Toistomäärien pitää olla suuret, joten kehikon hyödyntäminen päätöksenteossa vie aikaa.

Tärkeimmät mallit sijoittamisessa löytyvät enimmäkseen taloustieteestä, psykologiasta, matematiikasta, fysiikasta, biologiasta ja kemiasta. Sijoittamisessa tarvittavien mallien määrästä on olemassa erilaisia tulkintoja eikä kukaan voi kertoa kuinka monta niitä tarvitaan. Tulkintani mukaan mallien määrä on alle sadan. Tärkeimpien mallien osuus on huomattavasti pienempi eli joitakin kymmeniä. Tärkeimpien perusmallien ymmärrys vähentää myös uuden tiedon tarvetta. 

Käyn luvussa läpi kaikki ne mallit, jotka eivät esiinny kirjan muissa luvuissa. Tilan puutteen vuoksi mallien määrä on rajoitettu. Olen pyrkinyt esittelemään tärkeimmät ja eniten käytetyt. Munger ei ole julkaissut tarkkaa listaa käyttämistään malleista eikä myöskään eniten käytetyistä, joten tämä luku esittää minun näkemykseni niistä. Parhaiten malleista hyödyt, kun otat itse selvää niistä. Et opi niitä mikäli opettelet ulkoa vain minun näkemykseni. Minusta niiden oppiminen on hauskaa, mutta minun käsitykseni hauskanpidosta on erilainen. Luvussa nähdyt ajattelumallit ja niiden tulkinta on käsialaani eikä kerro miten Munger niitä käyttää. Suurin osa malleista löytyy Mungerista kertovista kirjoista ja hänen haastatteluistaan.

Tärkeimpien mallien yhdistelyn hyödyt ovat suuremmat kuin yksittäisten mallien käyttö. Ne tuottavat järjestelmän, jonka lopputulos on parempi kuin yksittäisten mallien summa. Tärkeimmät tieteenalat muodostavat toistensa ympärille kietoutuvan kehikon joka kasvattaa hyödyntäjänsä ymmärrystä. Tämä ymmärrys vähentää todennäköisyyttä uskoa yhden ainoan työkalun käyttämiseen ongelmanratkaisussa. Se parantaa todennäköisyyttä olla oikeassa. Luonnonlait toimivat mallien esikuvina, mutta niihin ei ole tarkoitus hirttäytyä. Sijoittamisessa käytetyt ajattelumallit eivät vastaa luonnonlakeja tarkasti vaan ne ovat niiden yleistyksiä. Sijoittamiseen ei voi käyttää samaa tarkkuutta kuin fysiikkaan tai matematiikkaan.

Sijoittamisessa on kyse todennäköisyyksistä. Useammat oikein käytetyt työkalut parantavat todennäköisyyksiä, mutta eivät takaa oikeita vastauksia. Sijoittamisessa vastauksien oikeellisuus näkyy tulevaisuudessa ja päätökset täytyy aina tehdä epävarmuudessa. Markkinatalous on monimutkainen sopeutuva järjestelmä joka ei anna tarkkoja vastauksia etukäteen. Se syöttää sijoittajalle lukuja, jotka mahdollistavat tiettyjen tekijöiden mittaamisen. Sijoittaja ei pysty mittaamaan kaikkia tärkeitä tekijöitä tarkoilla numeroilla, vaikka haluaisikin. 

Suurin osa sijoittajista arvostaa liikaa tarkkoja numeroita, koska heidät on opetettu siihen. He hylkäävät muut tekijät, koska ne eivät sovi yhteen lukujen kanssa, vaikka ne voivat olla tärkeämpiä. Mungerista on parempi käyttää kehikkoa useampine työkaluineen mikä antaa suunnilleen oikean vastauksen kuin käyttää yhtä työkalua joka on tarkalleen väärässä. Hän uskoo, että laaja-alaisesti ajattelevat ihmiset, jotka käyttävät ja ymmärtävät useampia malleja useammilta tieteenaloilta tekevät parempia päätöksiä ja ovat parempia sijoittajia. 

Tarvitset palavaa tiedonjanoa pystyäksesi hyödyntämään kehikkoa. Sinun tulee käyttää joka päivä useampia tunteja erilaisten materiaalien parissa. Se ei onnistu ilman halua oppia uutta. Sekään ei vielä riitä, koska tarvitset kehikon hyödyntämiseen kykyä ymmärtää kuinka toisistaan ensinäkemältä kaukana olevat asiat liittyvät toisiinsa. Tätä kykyä ei löydy kaikilta eikä se ole suoraan verrannollinen älykkyysosamäärän kanssa. Kehikkoa käyttämällä saat itsellesi etulyöntiaseman niihin sinua älykkäämpiin ihmisiin, jotka käyttävät vain muutamaa ajattelumallia sijoittaessaan.

No comments:

Post a Comment