Friday, September 9, 2016

Ray Dalio Bloomberg radio/televisio syyskuu 2015?

Koko haastattelu löytyy täältä.

Muistiinpanot:

Aloitti sijoittamisen 1960-luvulla. 1950-luku oli maailmansodan päättymisen jälkeen kasvun aikaa. Silloin ei ollut velkaa. 1960-luku oli kasvun aikaa, kunnes vuodesta 1966 lähtien mentiin negatiivisten reaalituottojen aikaa seuraavat 18-vuotta. 1971 Nixon erotti USA:n kultakannasta ja inflaatio lähti käsistä. Sen jälkeen tuli pari noin 15 vuotta tuottoja, kunnes IT-kupla puhkesi. Loppu on tuttua tavaraa kaikille.

Kerro meille talous on kone teoriastasi?

Historia toistaa itseään ja kaikki tapahtuu yhä uudestaan. Maan talous on yrityksien ja kotitalouksien talouksien summa.

Kolme vaikuttavaa asiaa:

  1. Tuottavuus tuottaa tuloja ja yksilöt voivat kuluttaa enemmän. Tuottavuus kasvaa työskentelemällä enemmän tai luovemmin.
  2. Velkasyklejä on kaksi. Lyhyt ja pitkä. Lyhyt sykli on liiketoimintasykli. Se alkaa taantumasta, jolloin keskuspankki helpottaa velanottoa → raha menee talouteen nostaen hintoja. Lyhyen syklin puolivälissä keskuspankki yleensä vähentää velan houkuttavuutta nostamalla lainoista maksettavia korkoja. Lopulta hinnat nousevat ja inflaatio alkaa, jolloin keskuspankki pyrkii vähentämään markkinoilla olevia rahoja
  3. Pitkät syklit alkavat matalan velan ajasta. Ihmiset voivat lainata rahaa, koska heillä ei ole velkaa. Velanotto lisää kulutusta ja yhden kulutus muuttuu toisen tuloiksi. Kulutus lisääntyy, kunnes velanottokyky on lopussa verrattuna tuloihin. Kun velkamäärä on suuri, laskee keskuspankki korkoja, kunnes niitä ei voi laskea enempää. Tämän jälkeen ollaan tilanteessa, jossa markkinoilla on sekä rahaa että velkaa. Jälkimmäinen on pakko maksaa pois. Keskuspankki laittaa rahaa järjestelmään ostamalla mm. velkakirjoja. Tämä nostaa niiden hintoja.

Pitkällä aikavälillä taloudella on kolme tasapainotilaa, joista ei voi poiketa.

  1. Velka ei voi kasvaa nopeammin kuin tulot liian pitkään
  2. Talouden käyttöteho ei voi olla liian löysä tai liian tiukka
  3. Käteinen tekee pienempiä tuottoja kuin velkakirjat ja velkakirjat pienempiä kuin osakkeet

Missä olemme nyt?

USA on lyhyen syklin puolivälissä ja pitkän lopussa. Korot ovat menossa nolliin. Pitkän ja lyhyen koron erotus on mennyt alas. Varallisuusluokkien hinnat ovat korkealla. Niiltä voi odottaa matalia tuottoja. Osakkeilta 3.5-4.5%:ia. Keskuspankkien mahdollisuudet laskea korkoja eivät ole olleet elinaikanamme näin matalalla. Matalien korkojen riskit ovat olemattomia verrattuna korkeampien korkojen riskeihin. Määrällinen elvytys toimii koko ajan huonommin. Suuret koronnostot ovat mahdottomia talouden kannalta. Euroopassa tilanne vielä huonompi kuin USA:ssa. Euroopassa työnnetään narulla. EKP:n pitäisi saada jotenkin laskettua euron arvoa muihin valuuttoihin verrattuna. Lyhyellä aikavälillä vaikuttaa rahan hinta, pitkällä vain tuottavuus.

Kuinka nostaa tuottavuutta?

Tuottavuuden tärkein kysymys on se kuinka paljon koulutettu ihminen maksaa? Koulutetun ihmisen kustannusta pitää verrata tehtyihin työtunteihin. Muun muassa välimeren maissa koulutettu on kaksi kertaa kalliimpi kuin USA:ssa. Toinen kysymys on velkaisuus. Korkeasti velkaantuneilla on rajallinen määrä kapasiteettia.

Mitä tekijöitä on parempaan maailmaan?

  1. Hyvä koulutus
  2. Hyvä taloudellinen koulutus
  3. Tehokkuuden vaatimus: Kärsitkö mikäli et tee mitään
  4. Tuottavuus nousee, kun joudut olemaan omavarainen

Miten käyttää teoriaa hyväksi sijoittaessa?

Mietin aina kuka ostaa tai myy ja miksi. Olen pitkään tutkinut näitä asioita ja luonut sääntöjä koneen toiminnalle seuraamalla syy-seuraus-suhteita. Noudatamme niitä sijoittaessa.

Ovatko nykyiset tietomäärät helpottaneet mallisi hyödyntämistä?

Ovat, mutta ne eivät korvaa syvää ajattelua. Mieti miten olet mahdollisesti väärässä. Mieti syy-seuraus-suhteita. Nykyisten tietomäärien hyödyntäminen ilman syvää ajattelua tuottaa vain ongelmia. Tekoäly ei ole mikään uusi keksintö. Sitä on käytetty vuosikymmeniä. Lähes kaikki ne, jotka ovat luottaneet pelkkiin algoritmeihin ovat menneet konkurssiin.

Kerro riski-pariteetista

Avainkysymys on kuinka voit nostaa hajautusta vähentämättä tuottojasi. Otetaan esimerkiksi 50/50-portfolio, jossa puolet osakkeita ja puolet velkakirjoja. Miten saada aikaiseksi tämä jakauma ilman tuottojen vähenemistä, kun normaalisti osakkeiden hinnat muuttuvat paljon velkakirjoja enemmän. Jotta molempien omaisuusluokkien riskit saadaan tasoihin täytyy sijoittajan hyödyntää velkavipua ja käyttää sitä sen verran, että 50/50-suhde saadaan kuntoon.

Dalio käyttää hajautettua portfoliota, koska hän on oppinut olemaan peloissaan. Hänen hajautettu portfolion on pärjännyt huonosti vain kahdesti historiassa. Suuren laman aikaan 1930-luvulla ja 2008.

Miten yrityksillä menee juuri nyt?

Yritykset ovat täynnä käteistä, jota käytetään omien osakkeiden ostoon.

Miten markkinat kestävät riskiä?

Tällä hetkellä markkinoilla menee paremmin kuin aiemmin mikäli rahapolitiikkaa ei kiristetä liikaa nostamalla korkoja liian nopeasti. Pienillä nostoilla ei ole juuri vaikutusta, mutta liian suurella korkotasolla voi tuottaa suuria ongelmia.

Olet kuulemma jäämässä pois päivittäisestä toiminnasta. Miten se vaikuttaa yritykseesi?

En ole kokonaan lopettamassa, mutta haluan jättää johtohommat vähemmälle. Olen markkina-addikti, joka ei osaa lopettaa. Keskityn sijoituksiin. Yrityksessä on päteviä korvaajia johtoon. Meillä on myös erilainen kulttuuri. Kaikki yrityksessä käydyt keskustelut nauhoitetaan ja kaikki voivat katsoa keskusteluja milloin tahansa. Keskusteluissa kaikki voivat perustella mielipiteensä. Kaikilla on mahdollisuus myös kyseenalaistaa kaikki mahdollinen.

Kuinka ette huomannut Kiinan ongelmia elokuussa?

Me teemme virheitä. Kiinan taloudessa on kolme ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on paikallishallintojen velkojen uudelleenjärjestelyt. Kiinalaiset päättäjät ovat älykkäitä, joten se ei ole mahdoton ongelma. Tätä helpottaa oma valuutta. Paikallisessa valuutassa otettu velka voidaan järjestellä uusiksi. Toinen ongelma on maan talouden uudelleenjärjesteleminen hillittömän investointibuumin jälkeen. Tätä järjestelyä voidaan verrata sydämenvaihtoon. Sen onnistuessa talous tulee kuntoon, mutta siitä tulee heikompi. Historiallinen talouskasvu ei ole enään mahdollinen, mutta Kiina kasvaa silti länsimaita selkeästi nopeammin. Kolmas ongelma on osakekupla ja sen ratkaiseminen.

Lopuksi, millaisia tuottoja sijoittajilla on odotettavissa seuraavat 10 vuotta?

3-4%:ia osakkeista eli hyvin matalia. Matalat tuotot koskevat kaikkia omaisuusluokkia seuraavan vuosikymmenen.

-TT

No comments:

Post a Comment