Tuesday, March 14, 2017

Warren Buffett

Warren Buffett

Jos kirjoittaisin kirjan sijoittamisesta niin kukaan ei uskoisi sen olevan minun tekemäni, koska se olisi niin lyhyt.”

Warren Buffett on ehkä kaikkien aikojen paras sijoittaja. Hänen johtamansa Berkshire Hathaway on tuottanut omalle pääomalleen tuottoa viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana (1965-2015) keskimäärin 19.2%:ia. Samassa ajassa S&P500-indeksin tuotto on ollut keskimäärin 9.7%:ia. Todellisuudessa hänen henkilökohtaiset vuosittaiset tuottonsa ovat suuremmat, koska ennen Berkshireä hänellä oli oma sijoitusyrityksensä Buffett Partnership, jonka tuotot olivat keskimäärin 30%:ia vuodessa. Joudun käyttämään sanaa ”ehkä”, koska monilta sijoittajilta löytyy parempia keskimääräisiä tuottoja usealta vuosikymmeneltä, mutta ei yhtä pitkältä ajanjaksolta. Tietyn pisteen jälkeen suurten numeroiden laki vaikuttaa keskimääräisiin tuottoihin niitä pienentäen, joten lukuja on vaikea verrata. 

Buffett on varmasti yksi kaikkien aikojen parhaista, joten hänen ansioitaan ei voi vähätellä.
Hänestä on kirjoitettu sijoittajana enemmän kuin kenestäkään muusta. Monet ovat yrittäneet löytää hänen menestyksensä salaisuutta. Todellisuudessa syitä on niin monta, että harva on löytänyt niistä kaikkia. En itsekään kuulu tähän ryhmään. Hän on lahjakas, mutta se on vain yksi syy. En ala arvailemaan kaikkia syitä, mutta otan pari vähemmän ymmärrettyä esille. Ensimmäinen on, että hän on käyttänyt laatuaikaa liiketoiminnan ja sijoittamisen ymmärtämiseen ehkä enemmän kuin muut. Toinen syy on, että hänen laatuaikansa on vietetty ympäristössä joka on taannut maksimaalisen keskittymisen olennaiseen. 

Buffett on tunnettu siitä, että hän on käyttänyt kuutisen tuntia päivästään liiketoiminnan opiskeluun nuoresta lähtien. Hänen voi laskea käyttäneen elämästään noin 100 000 tuntia seitsemän vuosikymmenen aikana. Tällaisia tuntimääriä ei löydy maailmasta monelta muulta, kun puhutaan sijoittamisesta. Hän on viettänyt suurimman tästä ajasta joko toimistollaan tai kotonaan omassa huoneessaan. Molemmat paikat ovat olleet vähähäiriöisiä, joten hän on saanut keskittyä liiketoiminnan opiskeluun ja ymmärtämiseen. Tämän ajan hyödyt ovat kiistattomat ja hän on saanut jalostettua lahjakkuutensa tuotoiksi paremmin kuin muut sijoittajat. 

Warren Buffettin merkittävimpänä oivalluksena voi pitää pysyvää kilpailuetua ja sen hyödyntämistä sijoitustoiminnassa. Buffett on pystynyt luomaan menetelmän, jonka avulla hän pystyy tunnistamaan pysyvän kilpailuedun tutkimalla yrityksen tilinpäätöstietoja pidemmältä ajanjaksolta. Lisäksi pysyvää kilpailuetua voi etsiä ilman tilinpäätöstietojen tutkimista. Tähän asiaan keskityn Buffettin partneri Charlie Mungeria koskevassa luvussa. 

Buffett on pystynyt yksinkertaistamaan monimutkaisia sijoittamisen käsitteitä tehden asioista helpommin ymmärrettäviä. Hänen haastatteluistaan voi saada enemmän irti muutamassa tunnissa kuin kallispalkkaisilta sijoitusneuvojilta koskaan. Suosittelen tutustumista Youtuben ihmeelliseen maailmaan. Hän on lähes täydellinen sijoittaja, mutta hänkin tekee virheitä. Toinen tapa tutustua hänen ajattelustaan on lukea hänen vuosittaisia kirjeitään yrityksensä osakkeenomistajille. Niissä on paljon hyödyllistä asiaa.

No comments:

Post a Comment