Saturday, March 11, 2017

Ray Dalio 2012 1h 21min

Videon löydät täältä.

Virheistä

Ilman virheitä ei kehity. Toiset eivät opi niistä. Parhaiten virheistä oppivat ne, jotka pitävät virheitä mielenkiintoisina. Virheet synnyttävät tuskaa. Jos et opi niin virheet toistuvat. Jokaisen todellisen ongelman todellinen syy pitää löytää, jotta virheistä voi oppia. Useimmiten syyt ovat sisäisiä eli johtuvat heikkouksista. Ego estää usein syiden löytämisen, joten samat virheet toistuvat. Syiden diagnosoinnin jälkeen pitää päättää mitä tekee asialle. Tämän jälkeen päätös pitää toteuttaa. Tämä prosessi on jatkuva, koska uusia ongelmia tulee jatkuvasti.

Virheiden hyväksyminen on tärkeää. Epäonnistuminen ei ole paha asia. Epäonnistumiset ovat osa oppimista. Kehitys seuraa oppimista. Uutta kohti meneminen tuottaa epäonnistumisia. Ihmiset haluavat olla oikeassa, mutta eivät sitä aina ole. Jokaisen tulisi etsiä muita mielipiteitä. Lopputulos ei ole niin tärkeä kuin ajatusprosessi. Ole avoin muille ajatuksille. Ajatusprosessi vähentää todennäköisyyttä olla väärässä.

Aloitin 12-vuotiaana tekemällä kauppaa. Markkinat ovat tavallaan ainutlaatuisia, koska yhteisymmärrys on jo hinnassa. Sinun pitää nähdä jotain mitä yhteisymmärrys ei näe, jotta voit tehdä rahaa. Markkinoilla on tarve itsenäisille näkemyksille. Monissa muissa ammateissa erimielisyys ei toimi yhtä hyvin. Sinun ei tarvitse olla muita viisaampi. Oma näkemys tuottaa riskin olla väärässä. Dalio muodostaa näkemyksen ja antaa muiden todistaa olevansa väärässä jakamalla sen. Hän etsii älykkäitä ihmisiä, joiden ajatusprosessit ovat korkealaatuisia ja keskustelee laadukkaasti heidän kanssaan, mutta ei anna heidän muodostaa omaa mielipidettään. Eri näkökulmien ymmärtäminen parantaa todennäköisyyksiä olla oikeassa. Dalio saa palautetta markkinoilta siitä onko hän oikeassa.

Radikaali läpinäkyvyys: 

Bridgewaterilla nauhoitetaan kaikki keskustelut ja jokainen saa sanooa mielipiteensä. Jokaisen aivot toimivat eri tavoin ja tuottavat eri näkemyksiä. Se mitä ajattelemme on meidän tulkinta asioista. Et voi muuttaa aivojasi. Vaikeiden totuuksien käsittely riippuu halustasi. Niiden käsittely tuottaa menestystä. Opit siten käsittelemään todellisuutta parhaiten. Mielipiteet eivät merkitse mikäli ne eivät vastaa todellisuutta. Kaikki toimivat, kuten koneet. Jokaisella seurauksella on syynsä. Keskustelun todellisuudesta tulee keskittyä syihin, jotta seuraukset voi määrittää.

Kaikilla on mahdollisuus ja velvollisuus ymmärrykseen. Sinun pitää kertoa suoraan muille mikäli et ymmärrä jotain. Liian monet kertovat muille jonkun virheistä, mutta jättävät kertomatta itse tekijälle. Tekijä ei siksi tiedä vääriä tekojaan, joten hän ei toimi tuottavasti. Nauhoituksia katsellaan, jotta voidaan keskustella niistä rakentavasti. Todellisuuden ymmärtäminen oli se kuinka tuskallista tahansa on tervettä. Virheistä ja heikkouksistaan oppii kuinka käsitellä niitä. Meillä on todellinen hierarkia joka perustuu ideoiden ansiohihin. Sillä ei ole rajoja. Se johdattaa minne totuus vie ja radikaali menestys seuraa. Se tuottaa itsenäistä ajattelua, jota voi testata markkinoilla. Oikeaa ja väärää ei voi tietää kokeilematta. Suurin osa ei pidä heikkouksistaan ja tuskasta jota ne aiheuttaa. Ilman tuskaa tai virheitä ei tule kehitystä. Sen kokeminen muuttaa suhtautumistasi kipuun joka muuttuu nautinnoksi. Muualla ei olla niin rehellisiä kuin meillä. Siihen tottumisen menee noin 18 kuukautta.

Aloitus 12v

Dalio aloitta 12-vuotiaana toimiessaan caddiena. Kaikki pelaajat puhuivat osakkeista, joten Dalio alkoi myös sijoittamaan. Hän osti Northeast Airlinesia, koska sai suuremman kappalemäärän, koska hinta yhdelle oli alle 5$:ia. Se oli tyhmää, mutta onnekasta. Konkurssikypsä yritys ostettiin ja hän teki voittoa. Siten hän kiinnostui kaupanteosta. Hän kävi laadukkaita keskustelua pelaajien kanssa. Dalio ei pitänyt koulusta, koska siellä piti seurata neuvoja. Hän ei ollut myöskään hyvä koulussa. Hän ei pärjännyt lukiossa, mutta pääsi Collegeen. Siellä hän nautti vapaudesta, koska sai valita kurssinsa ja aikataulunsa. Hän pärjäsi hyvin ja pääsi Harwardiin.

Hän toimi wall streetilla lukukausien välissä apulaisena. 1971 seurasi USA:ssa rahajärjestelmän sulaminen. Dollareita ei hyväksytty ympäri maailmaa USA:n velan vuoksi. Nixon ilmotti kultakannasta luopumisesta ja dollarin kellutttamisesta. Dalio luuli markkinoiden romahtavan, mutta osakkeet nousivatkin nopeasti. Hän ei ymmärtänyt silloin syy-seuraus-suhteita, koska hän ei ollut nähnyt samaa tapahtuvan elinaikanaan. Seurauksena hän alkoi tutkimaan asiaa. Hän huomasi historian toistuvan. Monet ihmiset markkinoilla reagoivat vain kokemuksiinsa ja erityisesti niihin kokemuksiin, joista ei ole kauan. Suurimmat yllätykset tulevat, kun ei ymmärretä syy-seuraus-suhteita. Vastaavia tilanteita tulee etsiä historiaa tutkimalla.

2008 finanssikriisi vastasi paljon 1930-luvun lamaa. Finanssikriisin loppuessa loppui velkasykli. Sinun velkasi on toisen tuloa. Kun sinä maksat ostoksesi, voi vastaanottajat velkaantua myös lisää. Ennen pitkää velkamäärät nousevat nopeammin kuin tulot. Tästä syntyy itse itseään vahvistava kierre. Velka kasvaa, kunnes se ei ole mahdollista. → sykli kääntyy alas → korkoja lasketaan → velanmaksu helpottuu. → velalla ostetut asiat halpenevat ja varojen hinta kasvaa. Korkojen lähestyessä nollaa tämä sykli ei toimi ja velkoja täytyy vähentää.

2007 oli hintakupla ja hinnat huipussa. Velka ei kasvanut nopeammin kuin tulot. Kulutus hidastui ja tulot pienenivät. Varallisuushinnat laskivat ja seurauksena oli itseään vahvistavat sykli. Pankit joutuivat vaikeuksiin, koska velkoja ei voitu maksaa niille. Pankit eivät saaneet asiakkaiden lainoista saatavia korkoja ja joutuivat kirjaamaan lainoja tappioiksi. Syntyi paha negatiivinen kierre, koska pankeilta loppuivat rahat.

Velkojen vähentäminen

Ensiksi alkaa säästäminen. Lisäksi velkoja järjestellään uudestaan mikä tuottaa velkojille. Molemmat toimet aiheuttavat deflaatiota. Keskuspankit laittavat rahaa markkinoille, jotta velkojen vähentämisen aiheuttama negatiivinen kierre pienenisi ja velanmaksupaineet pienenisivät. Tämä pienentää lamaa, mutta toimii hitaasti. Velkojen vähentäminen kestää vähintään menetetyn vuosikymmenen, mutta keskimäärin noin 15 vuotta. Katastrofia pystytään pienentämään mikäli asiat hoidetaan hyvin. Suurin oppi kriisistä on olla kasvattamatta velkoja tuloja nopeammin pidemmällä ajanjaksolla. Tämä sotii ihmisluontoa vastaan ja siksi se tapahtuu yhä uudelleen. Velkojen vähentämisen kokenut sukupolvi säästää, kunnes alkaa pikkuhiljaa kuluttamaan enemmän. Ennen pitkää kulutus ylittää tulot ja mennään kohti uutta velkasyklin huippua. Pitkiä velkasyklejä ei tule montaa ihmisen elinaikana vaan ne kestävät useita vuosikymmeniä. Edellinen velkasykli oli 1930-2008.

Finanssikriisistä

Finanssikriisin mahdollisuutta ei ymmärtänyt juuri kukaan, koska sen syyt olivat ristiriidassa yleisen näkemyksen kanssa. Vastaavaa kriisiä ei ollut tapahtunut suuren yleisön elinaikana, joten kukaan ei käynyt laadukasta keskustelua asiasta. Ne jotka ymmärsivät syy-seuraus-suhteet tiesivät kriisin tulevan suurella todennäköisyydellä. Kriisistä voit oppia sen, että voit olla väärässä, mutta sinun pitää ymmärtää kuinka talouskone toimii ja katsoa todennäköisyyksiä historian kautta. Ihmiset eivät ymmärrä vieläkään kuinka kone toimii. Monilla on mielipiteensä, mutta he eivät opiskele koneen toimintaa. Meidän pitäisi keskustella syy-seuraus-suhteista mallintamala koneen toimintaa aiemmin ja miettiä mitä tehdä historian pohjalta.

Hedge-rahastosta

Rahastoni on keino joka mahdollistaa vapauden sijoittaa minne ja mihin tahansa ympäri maailmaa parhaalla tietämälläni tavalla. Rakastan kaupankäyntiä. Perustin rahaston, koska en osannut käyttäytyä alaisena. Olen aina pitänyt itsenäisyydestä. Asiakkaani pitivät minusta, joten sain heidät mukaani erotessani. Aloitin tekemällä kauppaa hyödykkeillä ympäri maailmaa. En saa palkintoa itse rahanteosta vaan henkilökohtaisesta kehityksestä ja kokemuksista sekä kykyjeni ylärajoilla toimimisesta. Markkinat ovat myös välineeni. Olen keksinyt monta uutta sijoitusideaa, koska ne olivat järkeviä. Uusien tapojen kehittäminen markkinoilla pelaamiseen tuottaa iloa. Siirryn mielikuvituksesta toteuttamisen ja päinvastoin tai suuresta kuvasta yksityiskohtiin tai päinvastoin. Mietin kuinka mielikuvitus yhdistyy datan kanssa. Rakastan monitulkintaisuutta.

Pidän työstäni, koska voin lyödä vetoa todellisuuden toteutumisesta ympäri maailmaa. Kaikki asiat ovat kytköksissä toisiinsa. Ihminen on uusi laji maapallolla. Maailmankaikkeuden lait ovat samat kaikille olennoille. Globaalissa maailmassa pitää korostaa hyvää olemusta. Monet ihmiset haluavat samaa ympäri maailmaa. Olla hyvin koulutetuja, kehittyä ja saavuttaa jotain sekä mahdollisesti muuttaa maailmaa.

No comments:

Post a Comment