Sunday, October 30, 2016

Dalio @ Ulkoasiainvaliokunta 2012

Haastattelu löytyy täältä.

Kuinka lähestyt sijoittamista nyt?

Olen taistellut monia kertoja pitkällä aikavälillä. Kun katson finanssikriisiä näen tilanteen, kuten latinalaisessa amerikassa ollut kriisi vuosina 1980-1982. Asiat tapahtuvat yhä uudelleen. Jos ymmärrät kuinka talouskone toimii eli syy-seuraus-suhteet velkojen vähentämisessä. Suurin osa ei opiskele historiaa, joten jokainen kriisi tulee heille ensimmäistä kertaa.

Velkojen vähentämisestä.

Tiedät kuplan, kun näet sen. Velkasykli toimii seuraavalla tavalla. Talouskone on sarja kauppoja, joissa yksi ostaa ja toinen myy. Kauppoja on lukemattomia yhden syklin aikana. Ostaja voi ostaa rahalla tai luotolla. Rahankäyttö lopettaa kaupan. Luotonkäyttö tuottaa velvoitteen, koska velka on velvollisuus antaa rahaa. Kulutus on koko hinta tuotteelle tai palvelulle. Kysyntä niille tulee mitata kulutuksella. Perinteiden taloustiede käyttää kulutuksen sijaan virheellisesti tuotteiden määrää.

Luottosyklin läpäisemisestä

Velkaa voi synnyttää tyhjästä ilmasta. Maalautan taloni ja sanon maksavani myöhemmin. Olen luonut luoton. Mikäli sinulla ei ole paljon velkaa voit lainata rahaa eli voit kuluttaa summan joka koostuu palkastasi ja lainastasi. Tämä summa on muiden tuloa. Seuraavana vuonna voit taas kuluttaa enemmän ottamalla velkaa enemmän mikäli palkkasummasi kasvaa. Tämä takaisinkytkentä vahvistaa velkasykliä. Seurauksena velka kasvaa nopeammin kuin tulot. Sykli ei voi jatkua ikuisesti. Velkasykli jatkuu korkojen laskiessa kolmella vaikutuksella:

  1. Matalammat korot helpottavat velanhoitoa
  2. Halvempi ostaa tuotteita ja palveluita luotolla
  3. Nostaa omaisuuserien arvoja → varallisuus kasvaa → mahdollisuus lisälainoihin, koska varallisuuden kasvaessa velkojen takuuden kasvavat.

Kun koronlaskujen mahdollisuus loppuu → velkasyklin tämä vaihe loppuu. Seuraavaksi mennään velanvähentämiseen. Velkojen määrä suhteessa tuloihin pienenee → talouskasvulle negatiivinen vaikutus → kulutus laskee ja lama alkaa. Lamanhoitoon kolme eri mahdollisuutta: Säästäminen, Velkojen järjesteleminen ja rahanprinttaus. Säästöjä ei voi tehdä liikaa kurjistamatta ihmisiä, mutta jokin määrä niitä on pakko tehdä. Velkojenjärjestely on siirto rikkailta köyhille. Siihen on kolme eri tapaa:

  1. Velkojen arvonalennus
  2. Maksuaikojen pidennys
  3. Velkojen koronlaskut

Rahanprinttaus suoritetaan yleensä vasta laman loppuessa. Velka/tulot suhteen pitää tulla alas. Säästöt ja velanlasku ovat deflatoorisia ilmiöitä ja rahanprinttaus on inflatoorinen. Näiden kolmen asian välille pitää saada tasapaino. Tärkein asia on sopiva rahanprittausvauhti. Sen pitää tuottaa nimellinen kasvuvauhti joka on hieman nimellisen koron yläpuolella tietyllä aikavälillä. Usein keskuspankit keskittyvät inflaatioon ja talouskasvuun rahapolitiikassa, kun pitäisi keskittyä velannousun ja tulonnousun suhteen olevan tasapainossa verrattuna tämän suhteen kestävyyteen. Velka ei saa kasvaa juurikaan tuloja nopeammin pitkällä aikavälillä tai seurauksena on kupla. Edellinen finanssikriisi johtui siitä, että velat kasvoivat tuloja nopeammin. Asioille on syynsä. Yritän pysyä muita edellä. Yritän ymmärtää syitä ja verrata niitä historiaan. Tällä tavalla edelläkävijyys mahdollistuu.

Mitä nyt tapahtuu USA:ssa ja Euroopassa?

2007 volatiliteetti meni alas. Samalla riskiä mitattiin value at riski menetelmällä joka perustuu volatiliteettiin. Tulevaisuuden odotettiin vastaavan historiaa, mutta näin ei aina käy. (Tarkemmin ajateltuna tulevaisuuden odotettiin olevan lähihistorian kaltainen. ”kirjoittajan” lisäys) Kaikki kuvittelivat, että jos jollakin on matalampi korko, voi sen vaihtaa korkeampikorkoiseen omaisuuserään. Tätä tehtiin paljon, koska volatiliteetti oli matala, mutta se muuttui. Velkaa oli liikaa, joten kupla puhkesi ja volatiliteetti kasvoi korkeammaksi mille tasolle riskit kurssimuutoksien suhteen oli mitoitettu. Seurauksena oli riskien toteutuminen. Ihmiset eivät olleet tutkineet historiaa, joten he eivät osanneet nähdä kuplan puhkeamista.

Eurooppa on erilainen tapaus kuin USA, koska yleensä jokaisella maalla on oma finanssipolittiikka ja talouspolitikka. Euroalueella näin ei ole. Euroopassa mietitään mitä tehdä tappioille. Pohjois-eurooppa ei halua maksaa etelän tappioita, joten heidän välillään on pattitilanne. Euroopassa on odotettavissa 15:sta vuoden velkojenvähennys. Välillä mennään ylös, koska luullaan tilanteen olevan ohi, mutta tositilanne tulee eteen ennemmin tai myöhemmin.

Kerro kuinka näet USA:n talouskoneen

Avainasia on tietää ostajien motivaation syy. Tällä hetkellä on se ettei vaihtoehtoisia paikkoja ole paljon, joten USA:n velkakirjat käyvät kaupaksi. Velka ei ole vielä kestävällä tasolla, joten velanvähentäminen jatkuu. Maailma on täynnä rahaa. Jokaisen pitää miettiä kohteita omilleen. Tiedämme velkakirjoijen suuret ostajat.

Mitä riskejä on deflaatiolla?

Talouskoneen nykytila on, luontaisesti deflatoorinen. Luontainen kehitys siihen suuntaan on vahva. Maailma on kokonaisuudessaan deflatoorinen. Sillä ei nyt ole talousveturia. Kiinassa kupla on puhkeamassa, kotimaan kysyntä on siellä ongelma, myös vientiongelma ja pääoman allokoinnissa kulutukseen on tehottomuusongelma. Ilmapiiri on deflatoorinen, mutta pidemmällä viiden vuoden aikavälillä inflaatio voi tulla suuremmaksi ongelmaksi. Tasapaino rahanpainamisen ja muiden toimien välillä tulee olla kunnossa, koska ihmisillä on taipumus mennä äärimmäisyyksiin.

Kuinka paljon allokoit eri sijoitusluokkiin?

Sinulla tulisi olla strateginen omaisuusallokaatiosekoitus eri omaisuusluokkien kesken. Suurin osa häviää mikäli yrittää pelata markkinoilla. Useimmille käy kuin pokerissa eli he häviävät pelatessaan. Sinulla pitäisi olla tasapainotettu salkku. Ihmiset painottavat omaisuusluokkien mukaan, ei riskin. Riskit keskittyvät. On olemassa neljä eri sijoitusympäristöä, joissa on kaksi ajuria, inflaatio ja talouskasvu. Yllätykset ajureissa ohjaavat tuottoja. Osakkeiden arvot nousevat, kun odotukset talouskasvusta ylittyvät. Inflaation kasvaessa odotettua nopeammin menevät bondit alas. Sinulla tulisi olla neljä eri salkkua, joista jokainen sopii eri ympäristöön. Tämä siksi ettet koskaan tiedä missä ympäristössä olet. Tämän takia sinulla pitää olla hajautettu joka sään salkku.

Kommenttisi Kiinasta

Kiinalaiset tulevat pärjäämän hyvin mikäli pystyvät pitämään maansa sosiaalisesti tasapainossa. Sen talous kokee heilahteluja, kuten meidän. Välillä talouskasvu laskee selvästi, mutta toipunee siitä.

No comments:

Post a Comment