Monday, January 2, 2017

Fisherin 15 kohtaa 9-11

    9. Onko yritysjohdossa syvyyttä?
Pienet yritykset voivat pärjätä hyvin, kun niillä on kyvykäs henkilö yksin johdossa. Sijoittajan pitää ymmärtää pienistäkin yrityksistä miten niille käy mikäli tämä henkilö joutuu lopettamaan työnteon. Ennemmin tai myöhemmin pieni loistoyritys kasvaa niin suureksi ettei se pärjää yhdellä kyvykkäällä johtajalla. Tällöin kyvykkäiden henkilöiden määrä ylimmässä johdossa alkaa vaikuttaa menestykseen. Kyvykäs johtaja joutuu jakamaan vastuuta, koska hänen aikansa ei riitä kaikkien johtotehtävien hoitoon. Suuren yrityksen tarve hakea toimitusjohtaja väkensä ulkopuolelta kertoo, että nykyjohdossa on jotain vikaa. 

Ylimmän johdon on pakko jakaa vastuuta alaspäin tai yritys ei pysty itse kasvattamaan tulevaisuuden huippujohtajia. Jakamalla vastuuta alemmille johtotasoille ei ylin johto tee alaisistaan päätöksiin kykenemättömiä ressukoita. Tulevaisuuden johtajat kehittyvät mikäli he saavat tarpeeksi mahdollisuuksia käyttää taitojaan. Yritys on harvoin hyvä sijoituskohde pitkällä aikavälillä mikäli ylin johto puuttuu yrityksen päivittäiseen toimintaan alemmilla tasoilla. Lisäksi ylimmän johdon tulisi toivottaa kaikki kehitysehdotukset tervetulleiksi silloinkin, kun ne kritisoivat tapoja johtaa yritystä. Alemman portaan työntekijät voivat tarjota hyödyllisten ideoiden vyöryn mikäli heidän palautettaan hyödynnetään.


    10. Kuinka hyvin yritys analysoi kustannuksiaan ja hallitsee kirjanpitoaan?
Yksikään yritys ei onnistu tekemään sijoittajalle suuria tuottoja pitkällä aikavälillä mikäli se ei pysty tarkastelemaan kustannuksiaan riittävän yksityiskohtaisesti jokaisessa toiminnossaan. Vain siten yritysjohto tietää mikä vaatii eniten huomiota. Menestyksekkäät yritykset eivät luota vain yhteen tuotteeseen. Yritysten menestys kärsii mikäli niiden johto ei tiedä tarkasti yksittäisten tuotteiden tai palveluiden kustannuksia muihin verrattuna. Yritys ei pysty tekemään hinnoittelua oikein saadakseen mahdollisimman suuret voitot mikäli se ei tiedä mitkä tuotteet vaativat erityispanostusta myyntiin ja markkinointiin. Pahimmassa tapauksessa suurimman voitontekomahdollisuuden tuotteet tekevät tappiota. 

Kirjanpidon hallinta on tärkeää. Sijoittajan ongelma on, että yrityksen kirjanpidon ja kustannusanalyysin ollessa puutteellinen hän ei saa tarpeeksi tietoa asiasta. Sijoittajan pitää ymmärtää vajavaiset mahdollisuutensa tietää milloin kustannusanalyysi on tehokasta. Sijoittaja voi pitää todennäköisenä, että yritys toimii tehokkaasti mikäli sen kyky hallita liiketoimintaansa on keskimääräistä parempi. Tämän asian todennäköisyys on merkittävä kunhan ylin johto ymmärtää kustannusanalyysin ja kirjanpidon hallinnan tärkeyden.


    11. Kuinka hyvin yritys hallitsee toimialansa erityispiirteet?
Näitä ominaispiirteitä ovat mm. päivittäistavarakauppiaiden liikepaikat tai teknologiayhtiöiden patenttisalkut. Hyvien kauppapaikkojen löytäminen halvalla verrattuna ympäristössä liikkuvien ihmisten määriin auttaa kasvattamaan päivittäistavarakauppiaiden liikevaihtoa ja sitä kautta myös voittoja. Ilman hyviä suhteita kauppapaikoista päättäviin elimiin on vaikea menestyä. 

Suurten teknologiayritysten patenttisalkut parantavat niiden menestymismahdollisuuksia. Ne ovat harvoin suurten tuottojen lähteitä. Vahvat patenttisalkut voivat antaa yrityksille yksinoikeutetut mahdollisuudet tehdä tuotteita muita edullisemmin. Patentit pystyvät yleensä estämään vain harvat tavat päästä samaan tulokseen. Sijoittava voi ennakoida suuremmalle yritykselle vaikeuksia kun se luottaa vain patenttisalkkuunsa saadakseen suuremmat voittomarginaalit. Sijoittajan pitää kiinnittää erityishuomiota pienten teknologiayritysten patenttisalkkuihin, koska suuret yritykset voivat tuhota ne helposti mikäli niiden patenttisalkut eivät takaa riittävää suojaa suuria vastaan. Jatkuva tuotekehitys on tärkeämpää yrityksille kuin niiden patenttisalkut. Sijoittajan ei kannata antaa patenteille liian suurta painoarvoa.

No comments:

Post a Comment