Sunday, November 27, 2016

Ray Dalio @Milliken instituutti

Videon löydät täältä.

Mitkä ovat Bridgewaterin oleelliset ominaisuudet?

Merkityksellinen työ ja merkitykselliset ihmissuhteet, jotka saavutaan radikaalilla läpinäkyvyydellä ja rehellisyydellä. Missio tehdä suuria asioita niiden ihmisten kanssa, joista välittää. Edelliset asiat tarkoittavat mahdollisuuksia puhua virheistä, heikkouksista ja ongelmista., jotta kissa voidaan heti nostaa pöydälle. Se tarkoittaa myös, että kaikki voivat nähdä kaiken. Tämä mahdollistaa kaikille todellisen ymmärryksen, jotta he voivat tehdä itsenäiset päätökset ja arviot. Ei voi olla ideameritokratiaa ilman niitä.

Kaikki voivat tuoda esille virheensä ja heikkoutensa. Silloin niiden yli pääsee helpommin. Seurauksena on paremmat tulokset ja ihmissuhteet, vaikka virheet ja heikkoudet tuottavat tuskaa. Ideoiden hyvyys ratkaiseen eikä meillä ole hierarkiaa. Tämä on syy menestykseen. Markkinat tuottavat palautteen mikä kehittää nöyryyttä. Sinun pitää olla itsenäinen ajattelija menestyäksesi markkinoilla, koska konsensus näkyy hinnoissa. Näkökulmasi pitää olla erilainen muihin verrattuna. Kun olet eri mieltä, todennäköisyys olla väärässä on iso.

Aluksi kaikki on vaikeaa, mutta siihen tottuessa samat asiat muuttuvat tuskasta nautinnoksi. Järkevä puolemme haluaa sitä, mutta tunteellinen e. Se on vaikeaa. Jotkut pystyvät ja toiset eivät.

Miksi kaikkien keskustelujen nauhoitus on tärkeää?

  1. Totuus tulee ilmi
  2. Kaikkin näkevät toisten tekevän virheitä
  3. Kaikki ymmärtävät mitä on tapahtumassa
  4. 'voit tuoda esiin kaikki näkökulmat ja käsitellä niitä
  5. Omistajamielenlaatu

Mikä on pisteidenkerääjä?

1984-1985 aloitimme laittamaan sääntöjä tietokoneelle. Olemme koneistaneet päätöksentekomme. Uskon todisteisiin perustuvaan järjestelmään ja koneiden kykyyn auttaa päätöksissä. Tetoa pitää jatkuvasti kerätä. Jokainen voi lisätä panoksensa keskusteluun yhtä aikaa iPadilla. Jokainen tarjoaa palautetta. Kaikki voidat tuoda ilmi ajatuksensa. Voimme käsitellä erimielisyydet heti. Ennen pitkää saamme kerättyä eri ihmisten eri uskottavuudet eri ulottuvuuksissa pisteyttämällä palautetta ja muita ihmisiä.

Jotkut ovat parempia joissakin asioissa. Heidän osaamiseensa voi luottaa joissakin asioissa ja toisissa taas ei. Kaikki tämä tieto on nähtävissä livenä jokaisen iPadilla. Tämä on voimakas väline. Minulle on tärkeää, että tiedän viisaimpien ihmisten olevan eri mieltä ja nähdä asiat heidän silmin. Näin pienennän mahdollisuuksiani olla väärässä. Mielestäni ihmiskunnan suurin tragedia on väärien ajatusten pysyminen ihmisten päissä, koska niitä ei ole testattu. Tietokone tekee myös arvionsa ihmisistä tietojen perusteella. Siten muodostamme paremman ymmärryksen ihmisistä ja kommunikoimme paremmin. Me tarvitsemme muita rooleissa, joita emme voi itse täyttää.

Mitkä ovat suurimmat väärinkäsitykset Bridgewaterista?

Sitä pidetään kulttina. Se ei ole kultti vaan itsenäistä ajattelua. Sinä tiedät, että sinulla on velvollisuus ja oikeus ymmärtää kaikki. Se on kulttuurimme. Itsenäinen ajattelu vaatii myös erimielisyyksien esilletuomisen ja niiden käsittelyn. Jokainen voi hyväksyä asiat sen jälkeen, kun ne on käsitelty eri näkökulmista. Tieto reilusta päätöksenteosta tekee siitä vähemmän tunteellista.

Voivatko muut olla kanssasi eri mieltä?

Kehitin järjestelmän, koska tarvitsin sitä. Se tuo esiin virheeni ja haavoittuvuuteni. Se ei toimisi, jos en toimisi siten. Saan negatiivisiä pisteitä koko ajan ja palkitsen niitä esilletuovia ihmisiä.

Kerro tunteista

Intohimo, inspiraatio ja jännitys saavat meidät nousemaan ylös aamulla. Vaaralliset tunteet kaappaavat meidät ja tuottavat ongelmia.

Kerro miten näitte finanssikriisin tulevan 2008

Monilla oli eri näkemyksiä. Meillä oli kyky päästä yhteisymmärykseen siitä mitä oli tapahtumassa erimielisyydestä huolimatta. Ilman itsenäistä ajattelua emme olisi erottautuneet muista. Meillä piti samaan aikaan olla pelko erehtyä, koska et voi koskaan olla luottavainen siitä, että olet oikeassa markkinoilla. Kaikki tapahtuu yhä uudestaan. Jos pystyt katsomaan tilannettasi historiallisesta näkökulmasta ja toimimaan historian periaatteiden mukaan auttaa se sinua. Tämä auttoi meitä toimimaan, vaikka emme voineet olla satavarmoja oikeassaolosta.

Taidat olla syvästi kiinnostunut markkinoista ja psykologiasta?

Psykologia on jatke ihmissuhteille. Markkinat liittyvät työhöni. Yritykseni johtaminen tarkoittaa molempien käsittelyä. Tarvitse perusasioita, ymmärrystä psykologiasta, neurologiasta ja tekoälystä, jotta ymmärrän ihmisiä ja koneita joiden kanssa työskentelen.

Mikä sinua kiinnostaa makrotaloudessa?

Suuri kuva. Se tuottaa ymmärrystä maailmasta eli kuinka palaset sopivat yhteen. Lisäksi markkinoilla pelatessa saa todellisen palautteen siitä miten pärjää.

Kuinka suojelet itseäsi omilta harhoiltasi?

Ihmiset ympärilläni auttavat niissä. Huolehdin myös itse niistä. Uskon nyt tietäväni heikkouteni, koska olen saanut riittävästi turpaani markkinoilla. Olen huomannut, että menestyjillä on ominaisuuksia, jotka ovat kaksiteräisiä miekkoja. Jotkut ovat luovia, mutta epäluotettavia. Menestyjät ovat ajan myötä oppineet käsittelemään heikkouksiaan.

Mikä yllytti sinut julkaisemaan periaatteesi?

Opin markkinoilla virheitä tehdessäni kirjaamaan kriteerit jokaiselle tekemäni kaupalle. Tämän jälkeen koodasin ne. Uskoin asioiden tapahtuvan yhä uudelleen. Huomasin kehittyväni kirjaamalla kaiken ja palaamalla asiaan. Se auttoi myös muita, koska keskustelimme olivatko kriteerit hyviä. Siksi seuraavaa päätöstä tehdessämme olimme hieman parempia kuin ennen.

Mistä virheestä opit paljon?

Epäonnistun noin kolmasosassa kaupoistani. Suurin virheeni oli vuosina 1979-1981, kun laskin ettei USA voinut maksaa velkojaan sen pankkien lainatessa rahaa latinalaiseen amerikkaan. En odottanut pankkien saavan rahojaan takaisin minkä takia uskoin laman tulevan. Laman sijaan osakemarkkinat olivat pohjilla 1982 ja pitkä nousumarkkina oli edessä. Opin siitä nöyryyttä. Teen virheitä myös keskittymällä liian moneen asiaan kerralla. Olen myös huono ulkoluvussa. Suurin opetus 1982 virheessä oli oppia etsimään kanssani erimielisiä ihmisiä ja tasapainottamaan riskejäni. Lisäksi historian opiskelu tuli tärkeämmäksi. Menestys tulee enemmän siitä, että tiedät mitä et tiedä, kuin siitä mitä tiedät tietäväsi.

No comments:

Post a Comment