Friday, September 1, 2017

Huippusijoittajien yhtäläisyydet, oppimiskoneet, kärsivällisyys

Oppimiskoneita

Kirjan sijoittajat ovat oppimiskoneita, jotka lukevat aina, kun heillä on aikaa. He opiskelevat uusia asioita joka päivä. Buffett ja Munger ovat äärimmäisiä esimerkkejä, koska he lukevat suurimman osan hereilläoloajoistaan. Berkshiren kaikki managerit lukevat koko ajan. Mungerin lapset ovat kutsuneet häntä kirjaksi, jolla on jalat. Templetonilla oli tapana lukea ne hetket, kun hänellä oli taukoja tai matkustaessaan.

Mestarisijoittajat eivät opiskele vain taloutta. He opiskelevat muitakin tieteenaloja. Paras esimerkki on Munger, jonka ajattelumallikehikkoa olen esitellyt kirjassa. Se sisältää tietoa kaikilta suurilta tieteenaloilta matematiikasta biologiaan. Rogers on maininnut opiskelevansa historiaa, filosofiaa ja politiikkaa. Buffettin ja Dalion puheista näkyy laaja-alainen ymmärrys maailmasta. He ymmärtävät neurologisia tosiasioita, kuten tapoja ja niiden kehittymistä.

Yksi merkittävimmistä ja laiminlyödyimmistä aiheista on historia. Sen opiskelu on jäämässä paitsioon, vaikka suurin osa uusista tapahtumista muistuttaa menneisyyden tapahtumia monilta osin. On helppo tehdä vääriä johtopäätöksiä nykyisistä tilanteista mikäli ei ymmärrä yhtäläisyyksiä menneisyyden kanssa. Suurin osa sijoittajista pelkää kurssilaskua kuin ruttoa, vaikka pörssi ei laske nollille. Historiasta on helppo nähdä, että suurimmat pörssilaskut ovat ennen pitkää muuttuneet uusiksi ennätyslukemiksi. Ainut muutos tähän voisi tulla joukkotuhoaseiden mittavasta käyttämisestä. Siinä tapauksessa sijoittajilla on suurempia huolenaiheita kuin omaisuutensa. Ainakin Lynch ja Rogers pitävät historiaa yhtenä tärkeimmistä opiskelun aiheista.


Kärsivällisyys

Sijoittaja tarvitsee kärsivällisyyttä. Kirjan sijoittajien periaatteet harvoin toimivat mikäli sijoittajalla ei riitä kärsivällisyyttä niiden noudattamiseen ja hyödyntämiseen. Sitä tarvitaan niin tekemiseen kuin tekemättä jättämiseenkin. Analyysin teko voi kestää, koska tietojen etsiminen voi viedä aikaa. Sijoittajan kannattaa pitää kädet taskussaan suurimman osan ajasta keskittyen sijoitettavien rahasummien keräämiseen. Huipputilaisuuksia tulee harvoin. Tämä koskee niin yli- kuin aliarvostuksia. Kaikki sijoitukset eivät tuota heti. Fisher kehoittaa odottamaan kolmisen vuotta ennen kuin tekee johtopäätöksiä sijoituksen järkevyydestä mikäli uutta tietoa ei tule. Buffett on puhunut 3-5:n vuoden ajanjaksosta. Hän alkoi myymään IBM:n osakkeita kuusi vuotta ostohetkestä.

Kyse ei ole vain yli- ja aliarvostuksien korjaantumisesta vaan liiketoiminnassa tapahtuvien muutosten odottamisesta. Yritysostot, uudet tehtaat ja tuotteet voivat laittaa kärsivällisyyden koetukselle. Täydet hyödyt voivat näkyä vuosien päästä. Monet myyvät liian aikaisin, jotta saisivat omistajina täydet hyödyt sijoituksistaan. Parhaimmillaan uudet tuotteet tekevät yritykselle tulosta vuosikymmeniä myöhemmin.

Aika on hyvän sijoituksen ystävä ja huonon sijoituksen vihollinen. Nerokkaat uudet keksinnöt, kustannustehokkuuden parantaminen toimintapoja muuttamalla, uusien ja nykyisten resurssien parempi hyödyntäminen luovat perustan jatkuvalle kehitykselle näkyen vuosikymmenien aikana omistajien saamana arvonnousuna ja kasvaneina osinkoina. Päinvastaisesta kehityksestä kärsivien yritysten omistajat häviävät rahansa, vaikka väliaikaisesti näyttäisikin hyvälle. Psykologian ymmärtäminen auttaa, kun pitää olla kärsivällinen. Sijoittajat reagoivat keskimäärin massoina samoihin ärsykkeisiin. Toimiminen yleistä mielipidettä vastaan vaatii kärsivällisyyttä. Sijoittajat ovat suurimman osan ajasta oikeassa. Tämä koskee paljon seurattuja sijoituskohteita. Vähän seurattujen yritysten osakkeet ovat useammin väärin arvostettuja.

Kärsivällisyyden tärkeyttä ei voi olla korostamatta. Tieto voi tuottaa illuusion kärsivällisyydestä näkyen sijoitustuottojen huonontumisena. Todellisuudessa moni itseään kärsivällisenä pitävä sijoittaja on kaukana siitä. Heidän tekonsa ovat ristiriidassa luulojen kanssa. Vähäinen salkun kiertonopeus kertoo parhaiten onko sijoittaja kärsivällinen. Myös sijoittajan reagointi äkillisiin muutoksiin ja tappioihin kertovat kärsivällisyydestä. Useimmat toimivat harkiten ja rauhallisesti pörssikurssien mennessä odotustensa mukaiseen suuntaan. Munger on sanonut, että on helpompaa olla kärsivällinen sijoitusuran myöhemmässä vaiheessa kuin nuorena. Ensimmäisen sadantuhannen dollarin tekeminen oli hänestä vaikeinta.

Sijoittajien salkkujen kiertonopeus on keskimäärin useampia vuosia. Buffettilla kiertonopeus on viiden vuoden paremmalla puolella eli maksimissaan 20%:ia osakkeista vaihtuu vuosittain. Templetonilla se oli hieman nopeampi. Fisherillä se oli edellämainittuja hitaampi. Suosittelen sinulle, että tarkastelet salkkusi kiertonopeutta, jotta näet oletko tarpeeksi kärsivällinen tekemään itse sijoituksesi. Kiertonopeus ei saa ylittää 100%:ia eikä päästä lähelle sitä paitsi poikkeustapauksissa. Dalio on päinvastainen esimerkki.

No comments:

Post a Comment