Monday, August 15, 2016

Esipuhe

Alkusanat


Keskinkertaisuuksilta oppimalla saa aikaan keskinkertaisia tuloksia. Parhailta oppimalla voi saada aikaan huipputuloksia. Mitään takuuta ei voi saada, koska tieto ei takaa ymmärrystä tai viisautta toimia oikein. Lukija olisi jo rikas sijoittaminen ollessa helppoa.

Kirjan sijoittajat ovat pärjänneet muita paljon paremmin vähintään yli vuosikymmenen. Heidän tuloksensa ovat ylivertaisia keskinkertaisuuksiin verrattuna. Jotkus heistä ovat hävinneet ainakin kerran rahansa, mutta pärjänneet sen jälkeen loistavasti. Yksi tärkeimmistä syistä valita kirjan sijoittajat oli se, että heistä löytyi tarpeeksi tietoa. Toinen syy on se, että suurin osa heidän sijoituksistaan ja ajattelumalleistaan ovat selkeitä ja yksinkertaisia. Sijoittaminen ei ole monimutkaista eikä siihen tarvita kallista apua. Maailmassa on muitakin huippusijoittajia, joilta voi oppia. Kirjaan on valittu kattaus ehdottomista huipuista.

Suurin osa rahoitusmarkkinoiden toimijoista ei tuota maailmalle lisäarvoa eikä heidän ajatuksiinsa tai heidän tarjoamiin palveluihin tai tuotteisiin kannata laittaa rahojaan. Tämä käy selväksi mm. Jack Boglea käsittelevästä luvusta. Tämä koskee myös taloudesta kirjoittavien enemmistöä, kuten taloustoimittajia. Pahimmat lisäarvon tuhoajat yleensä osaavat esittää itsensä parhaiten sen luojina. Tämän ymmärtäminen helpottuu, muistamalla, että pökäle on edelleen pökäle, vaikka sen naamioisi kullaksi. Lisäarvon tuhoamisella tarkoitan sitä, että asiakkaat häviävät pienikuluisille osakeindeksirahastoille luottamalla lisäarvon tuhoajien tuottamiin palveluihin, tuotteisiin ja neuvoihin. Muiden syyttäminen on aina vain tekosyy. Syyllinen epäonnistumisiin löytyy peilistä.

Kirjassa ei ole kyse siitä mitä lisäarvoa minä tuotan vaan siitä mitä lisäarvoa kirjassa esiteltävien sijoittajien käyttämät periaatteet ja menelmät tuottavat. Monet niistä kumoavat lisäarvon tuhoajien ylläpitämät myytit. Kirjassa esittelen jokaisen sijoittajan erikseen. Heitä ei ole esitelty aikajärjestyksessä vaan osittain tärkeysjärjestyksessä. Osittaisuus johtuu siitä, että vaikka pidän Buffettia ja Mungeria tärkeämpinä kuin Grahamia tai Fisheriä niin ensimmäiset ovat saaneet suurimmat oppinsa jälkimmäisiltä jalostaen niitä. John Bogle on viimeisenä, koska hän sijoittaa lähinnä indeksirahastoihin. Hänen lähestymisensä sijoittamiseen on vähävaivainen ja tarpeeksi hyvä suurimmalle osalle sijoittajista. Kirjassa esiintyvien muiden sijoittajien menetelmiä, periaatteita, ajattelumalleja ja käsitteitä ei voi hyödyntää ilman merkittävää panostusta.

Kirjassa käsittelen seuraavia sijoittajia:

 • Benjamin Graham
 • Philip Fisher
 • Warren Buffett
 • Charlie Munger
 • Peter Lynch
 • John Templeton
 • Ray Dalio
 • Jim Rogers
 • Jack Bogle


Kirja käy läpi heidän luomia käsitteitään, menetelmiä, periaatteita ja ajattelumalleja. Asiat on yritetty esittää yksinkertaisina ja loogisina. Jotkin asiat ovat purettu pienempiin osiin, jotta niitä ymmärtää paremmin. Kirja keskittyy kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Se on tärkeämpää kuin yksityiskohtien. Joskus tarkempienkin yksityiskohtien esittely on tarpeen eikä niitä ole unohdettu. Esitellyt käsitteet, menetelmät, periaatteet ja ajattelumallit ovat tuottaneet heille erinomaisia tuottoja.Kirjan sijoittajatkin ovat tehneet virheitä. He eivät ole yli-ihmisiä. Heidän virheistään oppiminen tulee halvemmaksi kuin omista, joten esittelen niitäkin. Lisäksi kirjassa pohditaan mitkä ominaisuudet tekevät kirjassa esitetyistä sijoittajista niin hyviä. Kirjan sijoittajilla on hämmästyttävä määrä yhtäläisyyksiä. Kirja käsittelee enimmäkseen sijoittamista osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja indeksirahastoihin. Lisäksi kirja käsittelee hieman makrotaloutta ja hyödykkeitä.

Kirjan tarkoitus ei ole opettaa kopioimaan mestareiden käytöstä, ajattelumalleja tai sijoituksia. Muiden suora kopiointi on varma tapa epäonnistua. Tarkoitus on opettaa lukijaa ymmärtämään miten he ajattelevat ja toimivat, jotta voi hyödyntää heidän periaatteitaan ja toimintamallejaan. Lukijan pitää ymmärtää huippusijoittajien periaatteita, jotta hän voi hyödyntää heidän toimintamallejaan. Periaatteet ovat käsitteitä, joita voi soveltaa yhä uudestaan vastaavissa olosuhteissa. Ne eivät tarjoa kapea-alaisia vastauksia erityisiin kysymyksiin. Sijoittaja joka ymmärtää parhaiden sijoittajien periaatteita paremmin menestyy paremmin.

Kirjan oppeja hyödyntämällä voi parantaa sijoitustuottojaan, mikäli löytää itselleen sopivat periaatteet, menetelmät ja ajattelumallit. Yhdysvaltojen markkinoilla historialliset vuosittaiset reaalituotot ovat olleet seitsemän prosentin luokkaa. Huippusijoittajia paremmin ymmärtämällä ja heidän menetelmistään ja ajattelumalleistaan itselleen sopivimmat valitsemalla voi ylittää historialliset keskiarvotuotot pitkällä aikavälillä. Kirjaa ei voi lukea ja olettaa olevansa parempi sijoittaja. Pelkkä ymmärrys ei juuri paranna sijoitustuottoja. Menetelmien ja ajattelumallien käyttö vaatii harjoittelua ja toistomäärien pitää olla merkittävä. Sijoittaminen on taito joka koostuu useammasta osa-alueesta, kuten arvonmäärityksestä ja yritysten kilpailutilanteen analysoinnista, jne.
Tärkein syy kirjan julkaisemiseen on palaute. Rakentava palaute tulee kehittämään ymmärrystäni jota toivon osaavani hyödyntää sijoitustaitojeni kehittämisessä. Projekti on pakottanut minut ajattelemaan ja perustelemaan ajatukseni. Palaute toivottavasti paljastaa kaikki ajatteluvirheeni ja perusteluni. Kirjani ei sovi kaikille. Olisi edesvastuutonta uskotella niin saadakseni lisää lukijoita. Kirja ei sovi heille, jotka eivät osaa sijoittamisen peruskäsitteitä kuten yksinkertaisia tunnuslukuja. Niiden ymmärtämiseen löytää apuja muualta. Kirja ei sovi heille, jotka eivät ajattele omilla aivoillaan. Lukijan pitää pyrkiä vastaamaan koko ajan seuraaviin kysymyksiin:

 1. Onko tämä totta?
 2. Miten minun pitää reagoida asiaan?

Edellämainittuihin kysymyksiin vastaamalla parantaa ymmärrystään ja hyötyy kirjasta enemmän.

Toivon lukijalle hyviä hetkiä kirjan parissa.

Tommi Taavila 2017

7 comments:

 1. Mielenkiintoinen projekti! Onnea sille.
  Tämäntyyliselle kirjoittamiselle suomeksi on edelleen tilausta.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kiitoksia.

   Toivottavasti mahdolliset lukijoiden odotukset täyttyvät projektin edetessä.

   Delete
 2. Hei, miten tämä kirja eroaa Jukka Oksaharjun ja Karo Hämäläisen kirjasta "Sijoita kuin guru"? Siinä on 4 samaa henkilöäkin.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Tämä eroaa paljonkin. Tämä tulee käsittelemään paljon syvemmin sijoittajien periaatteita, menetelmiä, jne. Oksaharjun ja Hämäläisen kirjassa käydään pintapuolimmin asiat. Itse tulen keskittymään vähempiin asioihin tarkemmin. Kirja tulee käsittelemään mm. Buffettin käsitettä pysyvä kilpailuetu toiselta nimeltään vallihauta hyvin tarkasti. Lisäksi se kertoo siitä kuinka sen voi tunnistaa mm. yrityksen kirjanpidosta. Edellämainitussa kirjassa tästä löytyy oma noin 15 rivin osio.

   Tässä kirjassa kerrotaan myös mitkä asiat, kuten luonteenpiirteet tekevät huippusijoittajista niin hyviä. Lisäksi otan siinä kantaa minkälaisille ihmisille tietyt strategiat sopivat. Näistä kahdesta edellämainitusta asiasta ei ole oikeastaan mitään. Tässä mm. muutamia asioita. Lisää saa kysyä.

   Delete
  3. Korjataan nyt vielä sen verran, että miten kilpailuetua voi hahmottaa yritysten tulostiedotteista.

   Delete